Môn Đồ Hoá | Christian Trainning136 Videos

Bia_2188520196920_s_
0

BÀI HỌC SỰ SỐNG

BÀI HỌC SỰ SỐNG NÔI DUNG Bài 1: NHẬN BIẾT MÌNH ĐƯỢC CỨU Bài 2: TOÀN THỂ GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC CỨU RỖI Bài 3: LÀM SẠCH NẾP SỐNG CŨ Bài 4: CẦU NGUYỆN Bài 5: ĐỌC KINH THÁNH (1) BÀI 6: ĐỌC KINH THÁNH (2)
HOUSE CLEANSING PRAYER
0

HOUSE CLEANSING PRAYER

Do you know how to clean your home spiritually? This house cleansing prayer will help you to remove any evil spirits in your home. The truth is at some point an evil spirit will enter your home.  The faster you can evict it, the better.  For some of us, due to lack of knowledge or […]

8 Characteristics of a Faithful Christian Servant

Most folks know what it means to be a servant. But do you know what it means to be a faithful servant? Let’s see what guidance the Bible can give us regarding at least 8 characteristics of a faithful Christian servant. Colossians 3:12–13 “Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of […]

IDENTIFYING THE STRONGMAN

IDENTIFYING  THE STRONGMAN AN  UNCLEAN SPIRIT  RETURNS   “When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. Then he says, ‘I will return to my house from which I come. And when he comes he finds it empty, swept and in order. Then he goes and takes […]

SỬA LẠI BÀN THỜ CHÚA

SỬA LẠI BÀN THỜ CHÚA I Các vua 18:1-40 Không như tín đồ của các tôn giáo đời nầy, Cơ Đốc nhân sau khi được cứu, Chúa sẽ biến đổi tấm lòng người đó trở nên đền thờ Chúa ngự. Cả Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con đều ở với con cái Chúa qua Đức […]

XƯNG NHẬN DANH CHÚA

XƯNG NHẬN DANH CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Ma-thi-ơ 10:32, 33 “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên […]

SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI

SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI   LỜI GIỚI THIỆU: Biết chắc về sự cứu rỗi của mình là việc cần thiết, nếu một tín đồ muốn giúp đỡ người khác về phương diện thuộc linh. “Trong Hội thánh của tôi một số nghĩ rằng họ là Cơ đốc nhân, hầu hết họ hy vọng […]

CHINH PHỤC LINH HỒN

CHINH PHỤC LINH HỒN   LỜI GIỚI THIỆU : Châm ngôn 11:30 “Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.” Cũng xem Đa-ni-ên 12: 3, Thi thiên 126:5,6 “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ […]

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Sự dâng mình là một từ liệu của Cựu Ước có nghĩa là biệt riêng, cung hiến cho chức vụ hay cho sự vinh hiển Danh Chúa. Danh từ nầy xuất hiện hai lần trong Hê-bơ-rơ 7:8 và Hê-bơ-rơ 10:20. Trong bản tiếng Anh: “Bởi đường […]

GIỜ TĨNH NGUYỆN

GIỜ TĨNH NGUYỆN   LỜI GIỚI THIỆU: Tôi tin rằng giờ tĩnh nguyện là bí quyết của đời sống hằng ngày của người Cơ đốc. Các cuộc quan sát cho thấy rằng các Cơ đốc nhân thất bại ở đây chẳng bao lâu trở nên nguội lạnh và sa ngã. Người tín đồ Cơ đốc […]

SỰ SA NGÃ

SỰ SA NGÃ   LỜI GIỚI THIỆU: Trong Hội thánh ta thấy hiện tượng ngày nay có người tín đồ nói năng mạnh mẽ, nhưng một ngày nào đó chính người ấy lại yếu đuối, sa ngã. Đôi khi chúng ta nói: Ai bỏ Chúa chứ tôi thì không. Nhưng bạn hãy nhớ lời cảnh […]

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.   LỜI GIỚI THIỆU: Sau khi tin Chúa, tiếng kêu gào của lòng tôi là sự thánh khiết là trở nên giống như Đấng Christ, là đắc thắng tội lỗi và sống vượt lên trên sự lôi cuốn của thế gian. Đức Chúa Trời đã đưa tôi […]

SỰ NGỢI KHEN

SỰ NGỢI KHEN   LỜI GIỚI THIỆU: Điều tối quan trọng trong cuộc sống là gì? Làm ăn sinh sống? Được cứu và lên thiên đàng? Hầu việc Chúa? Tôi tin rằng câu trả lời là ngợi khen Chúa. Nói tóm một lời, cứu cánh của đời người là gì? Xin thưa đó là sự […]

SỰ CHỊU KHỔ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

SỰ CHỊU KHỔ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN   LỜI GIỚI THIỆU: Nhiều khi người tín đồ Cơ đốc đã gặp những sự thử thách nặng nề. Một số người bị ảnh hưởng đến thân thể, một số bị đụng chạm tinh thần, một số bị mất mát tài sản,và những người khác bị ma quỉ […]

MỤC SƯ

MỤC SƯ LỜI GIỚI THIỆU: Vị mục sư trọn vẹn là người không bao giờ quá dài trong bài giảng và trong bài cầu nguyện. Ông không thể quên bất cứ điều gì ông cần phải nhớ và không bao giờ được nhớ bất cứ điều gì ông cần phải quên. Ông biết khi nào […]

BỔN PHẬN CỦA CHẤP SỰ VÀ TRƯỞNG LÃO HỘI THÁNH.

BỔN PHẬN CỦA CHẤP SỰ VÀ TRƯỞNG LÃO HỘI THÁNH. LỜI GIỚI THIỆU: Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Hội thánh phải được quản trị bởi Mục sư, Trưởng lão và chấp sự. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, 12 “Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ […]

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ TRONG HỘI THÁNH

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ TRONG HỘI THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Một trong những lý do thất bại của Hội thánh ngày nay là công việc hội thánh trở thành công việc của một người. Các tín đồ trong Hội thánh cứ giao khoán công tác truyền giáo, giảng, dạy, thăm viếng cho […]

Sự Kiêng Ăn

Sự Kiêng Ăn   GIỚI THIỆU : Các tài liệu được trích từ tập 2, “Các Nghiên Cứu Về Bài Giảng Trên Núi” (Studies in the Sermon on the Mount) của Tiến Sĩ D.Martyn Lloyd Jones: James Hastings. “Tự Điẻn Kinh Thánh”: Tillotson, Unger. Tại các hộp thư câu hỏi của các Hội nghị bàn […]

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Sự dâng mình là một từ liệu của Cựu Ước có nghĩa là biệt riêng, cung hiến cho chức vụ hay cho sự vinh hiển Danh Chúa. Danh từ nầy xuất hiện hai lần trong Hê-bơ-rơ 7:8 và Hê-bơ-rơ 10:20. Trong bản tiếng Anh: “Bởi đường […]

THỎA HIỆP

THỎA HIỆP GIỚI THIỆU Tài liệu được trích từ một bài xã luận đăng trong báo Moody Monthly của tiến sĩ James M. Gray, 1929, và các nguồn tài liệu khác. Từ “thỏa hiệp” không có trong Kinh Thánh, mặc dầu đó là một từ khác phổ thông trong từ vựng của người tín hữu […]

SỰ PHÂN RẼ

SỰ PHÂN RẼ   LỜI GIỚI THIỆU: I Giăng 2:15 “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Đây là những lời khó nghe, nhưng là một Cơ đốc nhân chúng ta phải […]