Môn Đồ Hoá | Christian Trainning126 Videos

image_pdfimage_print

SỰ CHỊU KHỔ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

SỰ CHỊU KHỔ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN   LỜI GIỚI THIỆU: Nhiều khi người tín đồ Cơ đốc đã gặp những sự thử thách nặng nề. Một số người bị ảnh hưởng đến thân thể, một số bị đụng chạm tinh thần, một số bị mất mát tài sản,và những người khác bị ma quỉ […]

MỤC SƯ

MỤC SƯ LỜI GIỚI THIỆU: Vị mục sư trọn vẹn là người không bao giờ quá dài trong bài giảng và trong bài cầu nguyện. Ông không thể quên bất cứ điều gì ông cần phải nhớ và không bao giờ được nhớ bất cứ điều gì ông cần phải quên. Ông biết khi nào […]

BỔN PHẬN CỦA CHẤP SỰ VÀ TRƯỞNG LÃO HỘI THÁNH.

BỔN PHẬN CỦA CHẤP SỰ VÀ TRƯỞNG LÃO HỘI THÁNH. LỜI GIỚI THIỆU: Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Hội thánh phải được quản trị bởi Mục sư, Trưởng lão và chấp sự. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, 12 “Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ […]

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ TRONG HỘI THÁNH

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ TRONG HỘI THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Một trong những lý do thất bại của Hội thánh ngày nay là công việc hội thánh trở thành công việc của một người. Các tín đồ trong Hội thánh cứ giao khoán công tác truyền giáo, giảng, dạy, thăm viếng cho […]

Sự Kiêng Ăn

Sự Kiêng Ăn   GIỚI THIỆU : Các tài liệu được trích từ tập 2, “Các Nghiên Cứu Về Bài Giảng Trên Núi” (Studies in the Sermon on the Mount) của Tiến Sĩ D.Martyn Lloyd Jones: James Hastings. “Tự Điẻn Kinh Thánh”: Tillotson, Unger. Tại các hộp thư câu hỏi của các Hội nghị bàn […]

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Sự dâng mình là một từ liệu của Cựu Ước có nghĩa là biệt riêng, cung hiến cho chức vụ hay cho sự vinh hiển Danh Chúa. Danh từ nầy xuất hiện hai lần trong Hê-bơ-rơ 7:8 và Hê-bơ-rơ 10:20. Trong bản tiếng Anh: “Bởi đường […]

THỎA HIỆP

THỎA HIỆP GIỚI THIỆU Tài liệu được trích từ một bài xã luận đăng trong báo Moody Monthly của tiến sĩ James M. Gray, 1929, và các nguồn tài liệu khác. Từ “thỏa hiệp” không có trong Kinh Thánh, mặc dầu đó là một từ khác phổ thông trong từ vựng của người tín hữu […]

SỰ PHÂN RẼ

SỰ PHÂN RẼ   LỜI GIỚI THIỆU: I Giăng 2:15 “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Đây là những lời khó nghe, nhưng là một Cơ đốc nhân chúng ta phải […]