Môn Đồ Hoá | Christian Trainning63 Videos

image_pdfimage_print

HÃY ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH (BÀI SỐ 9)

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG: HÃY ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH (BÀI SỐ 9) 1-Mời các bạn hãy đọc những câu Kinh Thánh dưới đây để biết chút ít về Đức Thánh Linh: Công Vụ Các sứ đồ 1:5:”5Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, […]

CHỚ THAM TIỀN (Bài số 5)

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN GIÚP PHẦN TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG CHỚ THAM TIỀN (Bài số 5) Tôi nhớ lại câu chuyện trong Kinh Thánh của ông Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt mà kinh hồn. Ông bán Chúa, bán linh hồn mình chỉ vì tham lam, tham tiền có 30 nén bạc, danh tiếng để lại muôn đời cho […]

Hướng Đến Một Sự Tỉnh Thức

 Nhiều lần những người tham dự các chiến dịch truyền giảng của chúng tôi đã hỏi tôi rằng : “Đây có phải là phục hưng không ?” Trong quá trình hầu việc Chúa mạnh mẽ suốt nhiều năm qua tôi đã nhận thấy sự bày tỏ thật gây ấn tượng về các công việc của […]

Ba-na-ba con người nhân hậu

Ba-na-ba con người nhân hậu Cuộc đời chúng ta có rất nhiều cuộc đua và rất nhiều mục tiêu, nhưng cuộc đua và mục tiêu quan trọng nhất vẫn là mỗi ngày chúng ta phải giống Đấng Christ hơn.Tiên tri Ê Sai kêu gọi chúng ta rằng:“ Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ […]

Description of Tabernacle

  The Tabernacle is the most complete and marvelous type or “picture” of Christ in all of the Old Testament. As we study the Tabernacle, you will want to refer frequently to the picture of the Tabernacle and its courtyard here (click to open and view this PDF document, which you might like to print out so that […]

The Tabernacle of Moses

God first spoke His law to the people; then He called Moses to come to the top of Mount Sinai. The Lord said to Moses, “Come up to Me into the mount…and I will give you tables of stone.” On these two tablets of stone God had written the Ten Commandments with His own finger. For six days […]

Before and After In Christ

Before we became Christians Now that we are Christians  The Bible describes us as: enemies of God (Romans 5:10) helpless (Romans 5:6) ungodly (Romans 5:6) sinners (Romans 5:8) lost (Matthew 18:11) poor (Revelation 3:17) blind (2 Corinthians 4:4) under God’s judgment (John 3:36) dead through our sins (Ephesians 2:1) foolish, slaves to passions (Titus 3:3) […]