image_pdfimage_print

Phản ứng của người đại diện uy quyền khi bị chống đối và khước từ.  (bài số 9)

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO NGƯỜI LÃNH ĐAON THUỘC LINH Phản ứng của người đại diện uy quyền khi bị chống đối và

Read more

Uy quyền đại diện nên được Chúa lựa chọn và Hội chúng chấp nhận. (Bài số 7)

BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÂM LINH Uy quyền đại diện nên được Chúa lựa chọn và Hội chúng chấp nhận.

Read more

TRỌNG TÂM VIỆC TRANH CHẤP TRONG THÉ GIAN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AI CÓ UY QUYỀN. (BÀI SỐ 6)

BÀI GIÚP TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA: TRỌNG TÂM VIỆC TRANH CHẤP TRONG THÉ GIAN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AI CÓ

Read more

Một người làm uy quyền đại diện của Chúa cần tự biệt mình ra thánh. (BÀI SỐ 5)

BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CẤP LÃNH ĐẠO TÂM LINH Một người làm uy quyền đại diện của Chúa cần tự biệt mình ra

Read more

Điều kiện để làm người uy quyền đại diện cho Đức Chúa Trời. (Bài số 4)

BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO CẤP LẢNH ĐẠO THUỘC LINH Điều kiện để làm người uy quyền đại diện cho Đức Chúa Trời.

Read more