New Life / Doi Song Moi61 Videos

image_pdfimage_print

THUẬN PHỤC UY QUYỀN (BÀI SỐ 1)

NHỮNG BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH GIỚI LẢNH ĐẠO THUỘC LINH THUẬN PHỤC UY QUYỀN (BÀI SỐ 1) ( sưu tầm) Vị trí của chúng ta là một mặt ở dưới uy quyền của người khác, và mặt khác có những người khác ở dưới uy quyền của mình. Ngoại trừ chính Đức Chúa […]