Huấn Luyện | Trainning212 Videos

image_pdfimage_print

BÀI HỌC NHẬP MÔN

   BÀI HỌC NHẬP MÔN   Bài học nầy dành cho những ai thành thật muốn biết Đức Chúa Jesus Christ sâu nhiệm hơn và những ai muốn hiểu rõ lời Đức Chúa Trời hơn . Đức Chúa Jesus phán: “Những lờiTa phán cùng các ngươi, những lời đó là thần linh và những lời […]

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự “Vì ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (Ê-sai 45:22)     Tin tưởng ở sự thực hữu của một Ðấng thiêng liêng là điều rất phổ thông. Có ít người chủ trương không tin tưởng ở sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời. Kinh […]

Tuyệt Ðiểm Của Sự Sáng Tạo

Tuyệt Ðiểm Của Sự Sáng Tạo ” Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta ” (Sáng-thế-ký 1:26)      Người là tên Ðức Chúa Trời đặt cho tạo vật cao đẹp nhất của Ngài. Tiếng Hê-bơ-rơ là “A-đam.” Ðó không phải là một tên […]

Tính Chất Của Tội Lỗi

Tính Chất Của Tội Lỗi ” Tội lỗi nhơn điều răn, trở nên cực ác ” (Rô-ma 7:13)     Trong Kinh Thánh có nhiêu danh từ đã được dùng để chỉ sự tuyệt giao giữa con người và Ðức Chúa Trời. Ðó là sự vi phạm, sự độc ác, sự hung dữ, sự xúc phạm, […]

Ðấng Cứu Thế

Ðấng Cứu Thế “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21)     Khi A-đam phạm tội, làm cho chính mình và toàn thể nhân loại bị hư hoại, thì Ðức Chúa Trời có ba lối đối xử — […]

Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại

Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại “Nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?” (Hê-bơ-rơ 2:3).   Trong chương vừa qua, chúng ta đã thảo luận vễ sự dự bị của Ðức Chúa Trời để cứu rỗi loài người bị hư mất, bởi sự ban cho […]

Quyền Năng Ðức Thánh Linh

Quyền Năng Ðức Thánh Linh “Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép ” (Công-vụ. 1:8)      Trong Kinh Thánh lời đề cập đầu tiên về Ðức Thánh Linh là câu thứ nhì, chương một của Sáng-thế Ký: “Thần của Ðức Chúa Trời vận hành trên […]

Ðấng Christ Xây Dựng Hội Thánh

Ðấng Christ Xây Dựng Hội Thánh “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy” ( Ma-thi-ơ 16:18 )      Nơi nào công trình của Chúa cần được thực hiện, sau khi Ngài từ giã thế gian, Chúa đều có dự bị sẵn.  Ngài đã lập Hội Thánh ( Ma-thi-ơ 16:18) và đã sai Ðức […]

Thế Giới Ngày Mai

Thế Giới Ngày Mai “Nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau” (Hê-bơ-rơ 6:5) Ðức Chúa Jêsus đã phán, trong hai dịp, về “Thế giới ngày mai” hay “đời sau” (Ma-thi-ơ 12:32; Mác 10:30). Từ ngữ nầy cũng được dùng hai lần trong sách Hê-bơ-rơ 2:5, 6:5. Có sự tương phản […]

Bài 6 Sự Cầu Nguyện

Bài 6 Sự Cầu Nguyện   1. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là:       a.  Giải bày lòng mình ra cùng Ðức Chúa Trời “An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đờn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi giãi bày lòng […]