Huấn Luyện | Trainning220 Videos

image_pdfimage_print

Giáo Lý Căn Bản 4 – GIÁO LÝ BA NGÔI.

Bài 4 GIÁO LÝ BA NGÔI.   LỜI GIỚI THIỆU: Cho đến nay chúng ta đã học biết chỉ có một Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa thế gian. – Phục 6:4 “Hãy nghe, hỡi Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có một” chỉ có một Đức Chúa Trời. Nhưng nghiên […]

Những Bài Học Nền Tản

Những Bài Học Nền Tảng Xin nhan vao cac tua de de mo ra bai doc BÀI HỌC 01: GIỚI THIỆU KINH THÁNH BÀI HOC 02: ĐỨC CHÚA TRỜI BÀI HOC 03: SÁNG TẠO CÁC HỬU THỂ THUỘC LINH, LUCIFER PHẢN LOẠN BÀI HỌC 04: TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT 01 BÀI HỌC 05: TẠO THÀNH […]

BÀI HỌC NHẬP MÔN

   BÀI HỌC NHẬP MÔN   Bài học nầy dành cho những ai thành thật muốn biết Đức Chúa Jesus Christ sâu nhiệm hơn và những ai muốn hiểu rõ lời Đức Chúa Trời hơn . Đức Chúa Jesus phán: “Những lờiTa phán cùng các ngươi, những lời đó là thần linh và những lời […]

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự

Ðức Chúa Trời Duy Nhất & Thật Sự “Vì ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (Ê-sai 45:22)     Tin tưởng ở sự thực hữu của một Ðấng thiêng liêng là điều rất phổ thông. Có ít người chủ trương không tin tưởng ở sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời. Kinh […]