Huấn Luyện | Trainning296 Videos

image_pdfimage_print

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ TRONG HỘI THÁNH

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ TRONG HỘI THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Một trong những lý do thất bại của Hội thánh ngày nay là công việc hội thánh trở thành công việc của một người. Các tín đồ trong Hội thánh cứ giao khoán công tác truyền giáo, giảng, dạy, thăm viếng cho […]

Sự Kiêng Ăn

Sự Kiêng Ăn   GIỚI THIỆU : Các tài liệu được trích từ tập 2, “Các Nghiên Cứu Về Bài Giảng Trên Núi” (Studies in the Sermon on the Mount) của Tiến Sĩ D.Martyn Lloyd Jones: James Hastings. “Tự Điẻn Kinh Thánh”: Tillotson, Unger. Tại các hộp thư câu hỏi của các Hội nghị bàn […]

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA

SỰ DÂNG MÌNH CHO CHÚA   LỜI GIỚI THIỆU: Sự dâng mình là một từ liệu của Cựu Ước có nghĩa là biệt riêng, cung hiến cho chức vụ hay cho sự vinh hiển Danh Chúa. Danh từ nầy xuất hiện hai lần trong Hê-bơ-rơ 7:8 và Hê-bơ-rơ 10:20. Trong bản tiếng Anh: “Bởi đường […]

THỎA HIỆP

THỎA HIỆP GIỚI THIỆU Tài liệu được trích từ một bài xã luận đăng trong báo Moody Monthly của tiến sĩ James M. Gray, 1929, và các nguồn tài liệu khác. Từ “thỏa hiệp” không có trong Kinh Thánh, mặc dầu đó là một từ khác phổ thông trong từ vựng của người tín hữu […]

SỰ PHÂN RẼ

SỰ PHÂN RẼ   LỜI GIỚI THIỆU: I Giăng 2:15 “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Đây là những lời khó nghe, nhưng là một Cơ đốc nhân chúng ta phải […]

Một Môn Đồ

Một Môn Đồ – Phần I   Chúng ta đang thảo luận về môn đồ. Chúng ta thấy trước hết môn đồ là một người được tái sanh. Đó là điểm bắt đầu. Anh ta phải được sanh lại và phải không ngừng tăng trưởng trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong hai bài vừa qua, […]

Môn Đồ Can Đảm

Bài # 2 Môn Đồ Can Đảm(1) Hãy đọc Luca 9:23,24 “(23)Ngài lại bảo tất cả các môn đệ :Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. (24) Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính mạng […]