ISOM 2 – Khoa 3 – Chua Cuu The8 Videos

MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh

MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh ( Mở Bài Học – Thi ) Curt Landry Giáo sư Curt Landry dùng Kinh Thánh để trình bày vai trò chiến lược của quốc gia Do-thái trong quá khứ cũng như trong tương lai. -Y-sơ-re-ên và Hội Thánh -1 -Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh – 2 -Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh […]

MS4. Luật Của Thầy Tế Lễ Code of the Priest

MS4. Luật Về Thầy Tế Lễ ( Mở Bài Học – Thi ) Perry Stone Bài dạy này được xếp hạng như là một trong những bài dạy hay nhất về Hê-bê-rơ trong chức vụ Perry Stone. Nó sự kết hợp Kinh thánh với lịch sử Do thái. Ông đi từ những bí mật của […]

MS3. Đám Cưới Của Người Do Thái

MS3. Đám Cưới Của Người Do Thái ( Mở Bài Học – Thi ) Để hiểu rõ ý niệm vể sự cất lên của Hội thánh , bạn phải hiểu về lễ cưới của người Do Thái, đó là hình ảnh mà Chúa Cứu Thế trở lại để đó nàng dâu của Ngài. Với 100 […]