MS3. Đám Cưới Của Người Do Thái1 Videos

MS3. Đám Cưới Của Người Do Thái

MS3. Đám Cưới Của Người Do Thái ( Mở Bài Học – Thi ) Để hiểu rõ ý niệm vể sự cất lên của Hội thánh , bạn phải hiểu về lễ cưới của người Do Thái, đó là hình ảnh mà Chúa Cứu Thế trở lại để đó nàng dâu của Ngài. Với 100 […]