Kinh Thánh | Bible19 Videos

Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, tôi muốn trình bày về ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, còn gọi là cơn đại nạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết từ “đại nạn”, nhưng Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy xem nó là gì và khi nào nó […]
e902b0c7d3de1dba7b7b482b0e958227
0

Sự trỗi dậy của Antichrist

Chính quyền của Antichrist Trong kỳ họp Quốc Hội tháng 11/2018 tại Berlin, thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nước thành viên của khối Liên minh châu Âu (khối EU) nên sẵn sàng để từ bỏ chủ quyền của mình để khối EU có nhiều quyền lực hơn. Từ mấy năm nay, hai […]

Tình hình thế giới hiện nay có ý nghĩa gì?

Cách đây trên 2600 năm, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tiên tri Đa-ni-ên biết trước sự phát triển của các đế chế trong khu vực Địa Trung Hải. Đầu tiên là đế chế Babylon, sau đó là đế chế Media – Ba Tư, rồi đế chế Hy Lạp với Alexander Đại Đế, và […]

Tìm Của Báu

Tìm Của Báu Của báu đây chứa đựng trong một kho tàng vô giá mà ai cũng có thể cầm trong tay,  đó là cuốn Kinh Thánh.  Vâng Kinh Thánh là một kho tàng đầy báu vật mà không tiền bạc nào trên đời này mang đến cho ta được.  Nhưng nếu bạn không biết […]
66_1167020171069_b_
0

Đức Tin Năng Động (The fourth dimension) – Yonggi Cho

  Đức Tin Năng Động Tác giả: David Yonggi Cho – Lời nói đầu – Tựa – Chương I : Thời kỳ phôi thai – Chương II : Chiều hướng thứ tư – Chương III : Sức mạnh sáng tạo của lời nói – Chương IV : Lời sự sống Rhema – Chương V : […]

Khao khát thật, hạnh phúc thật

  “Đức Giê-hô-va phán. Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được” (Jeremiah/Giê-rê-mi 2:12-13). Xót xa trước những đau khổ của kiếp người, hoàng tử Gautama Siddhartha (563-483 TCN), 29 tuổi, đã rời bỏ […]

HÃY TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Bài số 12)

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỠNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH: HÃY TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Bài số 12) Mời các bạn đọc những câu Kinh Thánh nói về sự bình an của Đức Chúa Trời dưới đây: Ê-sai 45:7 – Ấy chính ta là Ðấng gây nên sự sáng và […]

TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN: (Bài số 21)

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỞNG PHẦN TÂM LINH TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN: (Bài số 21) Xuất phát từ nhiều người đàn bà nhưng hiện nay có tà linh Giê Sa bên bắt đầu nhập phá đàn ông luôn. Nguồn gốc của tà linh nầy Chúa có nói trong Kinh Thánh sách 1 Các Vua 16: […]

Tìm Của Báu

Tìm Của Báu   Của báu đây chứa đựng trong một kho tàng vô giá mà ai cũng có thể cầm trong tay,  đó là cuốn Kinh Thánh.  Vâng Kinh Thánh là một kho tàng đầy báu vật mà không tiền bạc nào trên đời này mang đến cho ta được.  Nhưng nếu bạn không […]

Description of Tabernacle

  The Tabernacle is the most complete and marvelous type or “picture” of Christ in all of the Old Testament. As we study the Tabernacle, you will want to refer frequently to the picture of the Tabernacle and its courtyard here (click to open and view this PDF document, which you might like to print out so that […]

The Tabernacle of Moses

God first spoke His law to the people; then He called Moses to come to the top of Mount Sinai. The Lord said to Moses, “Come up to Me into the mount…and I will give you tables of stone.” On these two tablets of stone God had written the Ten Commandments with His own finger. For six days […]

Faith and the Truth

The Christian faith is both reasonable and justified. The very language of the Hebrew Old Testament reveals that our faith is intrinsically linked to truth. It is founded firstly and primarily upon God’s consistent and reliable Word. Blind Faith by John C. P. Smith The concept of “blind faith” is a recent invention, found nowhere in […]

How do we know the Bible is God’s Word?

  It’s a question almost everyone asks: how do we know the Bible is God’s Word? Dr. Jason Lisle, AiG–US, tackles this complex issue. Shop Now I’ll first note that I don’t know everything there is to know about Christianity. I was raised as a Christian, but lately have been doubting what my family and […]

The Bible is composed of 66 books

Why 66? by Brian H. Edwards The Bible is composed of 66 books by 40 different writers over 1,500 years, yet it has one consistent storyline running all the way through, and it has just one ultimate author — God. How can we be sure that we have the correct 66 books in our Bible? The […]

Where does the Spirit Go When You Die?

Where does the Spirit Go When You Die? “The LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living being.” Gen. 2:7 Referring to the physical body Solomon states “For what happens to the sons of men also happens to animals; […]

Soul & Spirit Often Used Interchangeably

Soul & Spirit “Soul” and “spirit” are oftentimes used interchangeably for the “inward man” in contrast with the “outward man” of a humanindividual (which will from now on be our focus), is expressed in 2 Corinthians 4:16. For example in Matthew 10:28 psuche is contrasted with the “body” or “outward man,” with Jesus saying, “Be not afraid of […]