Lịch Sử Phát Minh | History of Inventions1 Videos

Johann Gutenberg- Máy In

Johann Gutenberg- Máy In   Một cô gái quê can đảm đứng lên tập họp quân đội gần tan rã của nước Pháp kháng chiến chống lại các lực lượng xâm lược Anh quốc; một nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng Constantinople và mở rộng một đế quốc có thể nói là lâu […]