Loạt Bài Giảng44 Videos

Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, tôi muốn trình bày về ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, còn gọi là cơn đại nạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết từ “đại nạn”, nhưng Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy xem nó là gì và khi nào nó […]
Vietnamese Faith Baptist Church Charlotte – Mục Sư Chương Thanh Hải
0

Đổi Mới

Vietnamese Faith Baptist Church Charlotte – Mục Sư Chương Thanh Hải Đổi Mới