MS6. Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ1 Videos

MS6. Những Khám Phá Tiên Tri Ẩn Dấu Trong 7 Kỳ Lễ Hội

MS6. Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ ( Mở Bài Học – Thi ) Đây là bài dạy đầy quyền năng của Perry Stone và Bill Loud, loạt bài về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên thật làm say mê lòng người. Bài dạy này cũng trình bày sự ứng nghiệm […]