MỤC VỤ2 Videos

SAU 1
0

THĂM CÁC LỚP HỌC MỚI TẠI THỚI BÌNH CÀ MAU 29-07-2019

THĂM CÁC LỚP HỌC MỚI TẠI THỚI BÌNH CÀ MAU 29-07-2019 Cảm tạ ơn Chúa vì sự thành tín lớn lao của Ngài. Đây là Hội Thánh Chúa nơi mục sư Phạm Văn Đen quản nhiệm ở Thới Bình – Cà Mau. Hơn một năm trước Hội Thánh Chúa nơi đây bị mưa bão làm […]
0

ISOM CẤP 2: NỀN TẢNG ƠN TIÊN TRI

F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy làm sáng tỏ chức vụ tiên tri trong hội thánh, đem lại sự quân bình tránh những lạm dụng ân tứ quí báu nầy -Nền tảng Tiên tri 01 -Nền tảng Tiên tri 02 […]