MỤC VỤ2 Videos

0

ISOM CẤP 2: NỀN TẢNG ƠN TIÊN TRI

F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy làm sáng tỏ chức vụ tiên tri trong hội thánh, đem lại sự quân bình tránh những lạm dụng ân tứ quí báu nầy -Nền tảng Tiên tri 01 -Nền tảng Tiên tri 02 […]