Nhạc Giáng Sinh14 Videos

BA VUA HÀNH KHÚC – Hagim Long ft Siu Y Kao ft Hạnh Trương (With Sheet Music in descriptions)

[:en]BA VUA HÀNH KHÚC La Marche Des Rois (Pháp) Nhạc: Ca Khúc Pháp (Thế Kỷ 13) Lời Việt: Vĩnh Phúc (04/12/1969) Trình bày: Hagim Long ft Siu Y Kao ft Hạnh Trương Hòa âm David Dong KaraFun: White Dove ======================== Link Download/Tải về sheet nhạc: 1. https://www.facebook.com/photo.php?fb… 2. https://www.facebook.com/photo.php?fb… 3. https://www.facebook.com/photo.php?fb… Link DownLoad /Tải về […]