Audio-Video-Photo Softwares16 Videos

image_pdfimage_print
SONGTHANHCONG_85072017104320_s_
0

SỐNG THÀNH CÔNG

Cuốn sách Sống thành công. Mục sư tiến sĩ David Yonggi Cho đã viết cho chúng ta cách sông thành công trong Kinh Thánh. Ông cũng nói những tấm gương thất bại trong Kinh Thánh để làm bật nên thế nào là sống thành công và làm thế nào bạn sống thành công. Cách sống […]
caunguyenchonguoihumat_24899201711538_s_
0

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HƯ MẤT

Khi lần đầu tiên tôi đón nhận Phúc âm và linh hồn tôi được cứu, tôi nghĩ rằng tôi chưa hề nghe nó trước đây bao giờ. Tôi chợt nghĩ rằng những mục sư mà tôi đã từng nghe trước đây thật sự không giảng Phúc âm gì cả. Nhưng nghĩ lại, tôi có khuynh […]
Đổi_mớiTâm_trí_1965201810388_s_
0

ĐỔI MỚI TÂM TRÍ

ĐỔI MỚI TÂM TRÍ Trong Kinh Thánh, có hai cách dịch chữ tâm trí: một vài chỗ dịch là “tâm trí”, và những chỗ khác dịch là “sự hiểu biết”. Nhưng trong tiếng Hi-lạp, từ ngữ này là nous. Từ ngữ nous này được dùng hai mươi bốn lần trong Tân Ước. Các câu Kinh […]
112_22504201795713_s_
0

NÓI NHỎ VỚI TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

GIỚI THIỆU Đây là quyển sách các tay đánh lưới người, chứ không dành cho kẻ đi dạo chơi ngoài đường phố hoặc cho đám tôi tớ biếng nhác của Chúa.Sách này dò thấu tấm lòng, song cũng truyền cho can đảm mới mẽ để tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày… Tất cả Mục sư […]
SỰ_PHỤC_HƯNG_43642017102011_s_
0

SỰ PHỤC HƯNG

David Martyn Lloyd-Jones (20 Tháng 12, 1899 – 1 tháng 3 năm 1981) là một người phục vụ Phúc âm, nhà truyền giáo và bác sĩ y khoa người Áo có ảnh hưởng trong công cuộc cải cách của phong trào truyền giáo Anh trong thế kỷ 20. Trong gần 30 năm, ông là người […]
Delivered_3173201710328_s_
0

ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI QUYỀN LỰC TỐI TĂM

Sách kể lại toàn bộ câu chuyện của một thanh niên Phi châu đã được Chúa Jesus Christ giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của Satan. Những mưu chước của Satan được vạch trần trong sách này… Thế giới tối tăm đang vây phủ đất. Chúng hoạt động có hệ thống, nhằm lừa dối […]
nguyentacthanhkhiet_23606201793020_s_
0

NGUYÊN TẮC THÁNH KHIẾT

GIỚI THIỆU Với tấm lòng của mục sư và sự thẳng thắn của một nhà Tiên tri Andy Alcord đưa ra một lời cảnh báo rất cần thiết về những lựa chọn dẫn đến sự thất bại về đạo đức. Dù vậy, lời hướng dẫn thực tế dựa trên kinh thánh của ông sẽ dẫn […]