Phép Lạ | Miracles77 Videos

image_pdfimage_print

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ VUA CYRUS

Vào ngày 28/02/2018 vừa qua, tổ chức Đền Thờ (Temple Institue) của Israel đã đúc đồng xu có hình của tổng thống Donald Trump và vua Cyrus của Ba Tư. Vua Cyrus trị vì 2500 năm trước, đã cho phép người Do Thái trở về lại Jerusalem sau khi họ bị lưu đày sang Babylon. […]

Dealing with Demons in Grace

  Dealing with Demons in Grace The threat from Satan and his demons is much more pervasive than imagined.  As the author of sin, Satan has set up a Cosmic System that is virtually impregnable apart from the Grace of God.  Although Christians have a choice about personal sins, they don’t have a choice about […]