Chửa bịnh – Đưổi Quỉ | Healing & Miracles95 Videos

image_pdfimage_print

BẺ GÃY QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ

BẺ GÃY QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ “Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Êphêsô 6 :12). Lời Đức Chúa Trời dạy rằng những ác […]

I thought I knew who I was

Pete Cabrera Jr This was after training at The School of Identity and Lifestyle with Pete Cabrera Jr. We take students out to walk out what we teach at the school. Watch as students,normal students just like you go out and see the Kingdom of heaven right before their eyes in hopes of bringing the […]