Phép Lạ | Miracles69 Videos

image_pdfimage_print

NGƯỜI BẠI ĐƯỢC ĐI! (BÀI SỐ 28)

CAU CHUYEN CUA ADMIN TIEP THEO: (BAI SO 28) NGƯỜI BẠI ĐƯỢC ĐI! Tối hôm qua, vào khoãng 11:30 PM, trong lúc tôi đang ngồi viết bài trên mạng trong trang nhà Chúa Jesus là Đấng Chữa Lành, tôi vừa dự định tắt máy để đi ngủ thì trên Skype có môt người bạn bên […]

CÂU CHUYỆN CHỮA LÀNH TIEO THEO (Bài số 26)

CÂU CHUYỆN CỦA ADMIN TIẾP THEO: (Bài số 26) Cám ơn Chúa sang hôm nay tôi đi thăm một Hội Thánh bạn ở xa nhà khoãng 2.5 tiếng dồng hồ lái xe và tôi có cầu xin CHúa Jesus chữa lành được một số con cái Chúa sau khi nhóm xong. Một bà cụ đau […]