Phép Lạ | Miracles81 Videos

image_pdfimage_print

Dealing with Demons in Grace

  Dealing with Demons in Grace The threat from Satan and his demons is much more pervasive than imagined.  As the author of sin, Satan has set up a Cosmic System that is virtually impregnable apart from the Grace of God.  Although Christians have a choice about personal sins, they don’t have a choice about […]

DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA:  Ngày 7 tháng 10 năm 2017 (Mặc khải mới từ Đức Chúa Cha qua sự bày tỏ của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus) PHẦN A: ĐUỔI TÀ LINH BẤT HỢP PHÁP MÀ BẠN KHÔNG BIẾT TÊN CHÚNG NÓ Quỳ xuống và trước mặt Đức […]