CÔNG VIỆC CHÚA Ở THỚI BÌNH CÀ MAU

Nguyền xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em! Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy.
I Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-12

Hỗ trợ Hội-thánh Chúa nơi mục sư Sáng bị mưa giông tốc nóc cuốn tôn. Cảm tạ ơn Chúa ban trên Ban lãnh đạo VNSALVATION đầy tình yêu thương cưu mang công việc Chúa. Nguyền xin ân điển đầy dẫy của Chúa tuôn tràn trên  Ban lãnh đạo VNSALVATION. Amen!
HỘI THÁNH CHÚA NƠI MỤC SƯ ĐIỂU LONG QUẢN NHIỆM

Ánh sáng soi nơi tối-tăm cho người ngay thẳng.
Người hay làm ơn có lòng thương xót, và là công bình.
Thi-thiên 112:4

Nguyện Chúa ban ơn cho Hội -thánh Chúa nơi này được đầy dẫy tình yêu thương những linh hồn hư mất. Nguyện Chúa làm ơn trên anh chị em Ban lãnh đạo VNSALVATION đã có tấm lòng cưu mang cầu thay và nhớ đến công việc Chúa ở khắp mọi nơi. Amen!
CÔNG VIỆC CHÚA TẠI BÌNH PHƯỚC

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên-tri,
Bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ, Và các người già-cả sẽ có chiêm-bao.
                                            Công-vụ 2:17
Thăm viếng khích lệ hội Thánh Chúa nơi mục sư Điểu Cây đang quản nhiệm. Giữa vùng quê xa sôi luôn có những ánh sáng soi đường. Nguyện Chúa đổ thần của Ngài trên từng người nam người nữ, sử dụng họ thành những công cụ sắt bén cho nhà của Chúa. Nguyện Chúa đầy ơn trên tấm lòng Ban lãnh đạo VNSALVATION luôn quan tâm cưu mang cầu thay cho anh em mọi nơi bằng tình yêu của Chúa! Amen!
CÔNG VIỆC CHÚA TẠI BUÔN THÔN 1 VÀ THÔN 9

Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ,
            Nâng-đỡ kẻ mồ-côi và người góa-bụa;
                      Nhưng Ngài làm cong-quẹo con đường kẻ ác.
                                           Thi-thiên 146:9
Cảm tạ ơn Chúa! Nơi Thôn 1 có bà cụ mù nhưng rất yêu mến Chúa đặt đức-tin nơi Chúa. Miệng tươi cười khi được thông công với anh em. Đôi mắt bà mù nhưng tấm lòng tâm trí bà được soi sáng. Nguyện Chúa soi sáng quý mục sư và anh chị em ban lãnh đạo VNSALVATION luôn đầy ơn của Chúa trong mọi việc làm của tay mình! Amen!
BUÔN THÔN 4

Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.
Ma-thi-ơ 10:42

Công việc Chúa cho VNSALVATION  đến thăm viếng khích lệ anh em tại Thôn Buôn 4 ở Lộc Nam, Lâm Đồng , Đà Lạt. Cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn trên tấm lòng các anh chị em ban Lãnh Đạo VNSALVATION quan tâm đến những nơi miền quê hẻo lánh người già cả neo đơn. Nguyện Chúa tiếp tục ở cùng đầy ơn trên mục vụ mà Chúa đã giao cho VNSALVATION. Amen!
BUÔN THÔN 10 LỘC NAM

Chẳng phải kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: Tháo những xiềng gian ác, Mở dây trói của ách, thả cho những kẻ bị áp bức được tự do, và bẻ gãy mọi ách hay sao?
Ê-sai 58:6

Thăm viếng khích lệ anh em tại Thôn 1 Lộc Nam thay mặt cho ban Lãnh Đạo VNSALVATION tặng Kinh-thánh và máy nghe Mp3. Nguyện Chúa luôn ở cùng ban ơn đổ phước bội phần trên những tấm lòng yêu thương Chúa chọn. Amen!
BÀN CHÂN NGƯỜI RAO GIẢNG TIN LÀNH

 

 

Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người rao truyền Tin-lành thật xinh đẹp biết bao!
Rô-ma 10:15

Ông Nguyễn Văn Khanh đã được cứu rỗi linh hồn và đứng dậy bước đi tại Cần Thơ năm 2016. Cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn trên mẹ Nguyễn Thị Hường đã mang Tin-lành cứu rỗi đến.
Beautiful scene

See the source image

 
Romantic Scenery
Miranda Kerr