Thiên Đàng – Địa Ngục | Heaven and Hell7 Videos

image_pdfimage_print

BÍ MẬT HỎA NGỤC- chung dao

BÍ MẬT HỎA NGỤC Lời mở đầu Tôi muốn bảo đảm cùng quý vị lần nữa rằng: những điều quý vị đọc trong quyển sách này là thật. Địa ngục là một nơi có thật với những hình phạt bằng lửa thiêu đốt. Nhưng tôi muốn thưa cùng quý vị rằng: thiên đàng cũng có […]

Hành Trình Đến Thiên Đàng

Hành Trình Đến Thiên Đàng       Đây là một phần trích dịch từ cuốn sách Heavens của Mục Sư Jesse Duplantis.  Ông được Chúa đem về Thiên-đàng năm 1988 trong thời gian đang giảng phục hưng ở hội thánh Magnolia Christian Center thuộc tiểu bang Arkansas.  Lúc đầu ông không định chia xẻ kinh nghiệm […]