Thiên Đàng – Địa Ngục | Heaven and Hell14 Videos

Like a mighty wind
0

Nhu Tieng Gio Thoi Ao Ao – Like Mighty wind (Mel Tari)

Bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Minh 1987. Đánh máy và phổ biến 2009 Nhà xuất bản Creation House, Carol Stream, Illinois 1971 Gửi đến Đoàn truyền giáo – những con người Bởi đức tin mà ra đi rao truyền Tin lành. Mel Tari và Cliff Dudley Chân thành cám ơn John, Elaine Rea và […]

BÍ MẬT HỎA NGỤC- chung dao

BÍ MẬT HỎA NGỤC Lời mở đầu Tôi muốn bảo đảm cùng quý vị lần nữa rằng: những điều quý vị đọc trong quyển sách này là thật. Địa ngục là một nơi có thật với những hình phạt bằng lửa thiêu đốt. Nhưng tôi muốn thưa cùng quý vị rằng: thiên đàng cũng có […]

Hành Trình Đến Thiên Đàng

Hành Trình Đến Thiên Đàng       Đây là một phần trích dịch từ cuốn sách Heavens của Mục Sư Jesse Duplantis.  Ông được Chúa đem về Thiên-đàng năm 1988 trong thời gian đang giảng phục hưng ở hội thánh Magnolia Christian Center thuộc tiểu bang Arkansas.  Lúc đầu ông không định chia xẻ kinh nghiệm […]