Thiên Đàng – Địa Ngục | Heaven and Hell20 Videos

TÔN GIÁO CHẾT HAY ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG

(Dựa trên bài thuyết trình “Die tote Religion oder der lebendige Gott” của Christian Schauz) Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn muốn con người đến trực tiếp gặp Ngài, chứ không muốn con người đến với một tôn giáo nào cả. Xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh là hai đường thẳng song song với […]

How Can I Be Saved?

  How Can I Be Saved?  And How can I find out if I am really saved? Is it a feeling or is there a more sure way to know?   The truth can be found in the Bible. It is like hidden treasure and well worth the hunt! Are you saved? In Noah’s day, […]

CL5. Làm thế nào để xây dựng một đội thành công

CL5. Làm thế nào để xây dựng một đội thành công (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Mark Virkler –Xây Dựng một Đội Ngủ Thành Công Tiêu đề Kinh thánh Speaker Ngày Lượt xem CL5.1 Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler cl5 16-09-2018 18
Like a mighty wind
0

Nhu Tieng Gio Thoi Ao Ao – Like Mighty wind (Mel Tari)

Bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Minh 1987. Đánh máy và phổ biến 2009 Nhà xuất bản Creation House, Carol Stream, Illinois 1971 Gửi đến Đoàn truyền giáo – những con người Bởi đức tin mà ra đi rao truyền Tin lành. Mel Tari và Cliff Dudley Chân thành cám ơn John, Elaine Rea và […]

BÍ MẬT HỎA NGỤC- chung dao

BÍ MẬT HỎA NGỤC Lời mở đầu Tôi muốn bảo đảm cùng quý vị lần nữa rằng: những điều quý vị đọc trong quyển sách này là thật. Địa ngục là một nơi có thật với những hình phạt bằng lửa thiêu đốt. Nhưng tôi muốn thưa cùng quý vị rằng: thiên đàng cũng có […]

Hành Trình Đến Thiên Đàng

Hành Trình Đến Thiên Đàng       Đây là một phần trích dịch từ cuốn sách Heavens của Mục Sư Jesse Duplantis.  Ông được Chúa đem về Thiên-đàng năm 1988 trong thời gian đang giảng phục hưng ở hội thánh Magnolia Christian Center thuộc tiểu bang Arkansas.  Lúc đầu ông không định chia xẻ kinh nghiệm […]