Trưởng Thành8 Videos

TT – DÒNG SÔNG THANH TẨY

TT – DÒNG SÔNG THANH TẨY ( Mở Bài Học – Thi ) Chris Hayward- Raymond Pettitt – Chad Daniel -M8.1 Dòng Sông Thanh Tẩy – Phần 1 -M8.2 Dòng Sông Thanh Tẩy – Phần 2 -M8.3 Dòng Sông Thanh Tẩy – Phần 3 -M8.4 Dòng Sông Thanh Tẩy – Phần 4 -M8.5 Dòng Sông […]

TT – ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH

TT – ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH ( Mở Bài Học – Thi ) Mục sư Robert Morris Mục sư Robert Morris là mục sư quản nhiệm Hội thánh Gateway ở Dallas/Fortworth Metroplex, với hơn 26,000 tín hữu thờ phượng Chúa thường xuyên. Ông có mục vụ giảng trên truyền hình hàng tuần ờ Hội thánh […]

TT – TAM GIÁC HÔN NHÂN

TT – TAM GIÁC HÔN NHÂN ( Mở Bài Học – Thi ) Tien Si Doug Weiss -M6.1 Hôn Nhân Ba Hiệp Một – Phần 1 -M6.2 Hôn Nhân Ba Hiệp Một – Phần 2 -M6.3 Hôn Nhân Ba Hiệp Một – Phần 3

TT – TÍNH DỤC LÀNH MẠNH VÀ CHỮA LÀNH

TT – TÍNH DỤC LÀNH MẠNH VÀ CHỮA LÀNH ( Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Doug Weiss Tiến sĩ Doug Weiss đứng đầu một trong những y viện lớn nhất tại Hoa Kỳ chuyên chữa cho những người ham mê tình dục, bị lạm dụng tình dục, và những vấn đề liên […]