TT – ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH1 Videos

TT – ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH

TT – ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH ( Mở Bài Học – Thi ) Mục sư Robert Morris Mục sư Robert Morris là mục sư quản nhiệm Hội thánh Gateway ở Dallas/Fortworth Metroplex, với hơn 26,000 tín hữu thờ phượng Chúa thường xuyên. Ông có mục vụ giảng trên truyền hình hàng tuần ờ Hội thánh […]