Trường Kinh Thánh | Bible Shool120 Videos

81d6e0efcef828a671e9
2

TRẬN CHIẾN THUỘC LINH – ISOM CẤP 4

TRẬN CHIẾN THUỘC LINH – ISOM CẤP 4 BÀI 1: NỀN TẢNG THÁNH KINH VỀ CUỘC CHIẾN THUỘC LINH BÀI 2: HIỂU BIẾT CUỘC CHIẾN THUỘC LINH  BÀI 3: LỜI CẦU NGUYỆN TRONG CUỘC CHIẾN THUỘC LINH VÀ NHỮNG CÁNH CỬA ÂM PHỦ BÀI 4: DẬP TẮT CÁC CỬA ÂM PHỦ  BÀI 5: THỰC HÀNH […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL6. Bản tính siêu nhiên

CL6. Bản tính siêu nhiên (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Làm thế nào chúng ta để Chúa Giê-xu sống cách tự nhiên qua chúng ta? Làm thế nào chúng ta “cứ ở trong Đấng Christ’ (hay “hãy đi và để Chúa”)? Làm thế nào chúng ta đi từ “tự mình” sang “chính Đấng […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu

CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler -Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu là gì? -Vai trò của tâm trí trong việc học tập -Vai trò của tấm lòng trong việc học tập -Những gợi ý thực tiễn cho sự dạy dỗ được Thánh […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ

CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 6-9

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 6-10 (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-5

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-5  (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 6-10

CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 6-10 (  Mở Bài Học – Thi ) Mark and Patti Virkler -6. Hãy yên lặng -7. Tìm kiếm khải tượng đang khi bạn cầu nguyện -8. Làm thế nào để khôi phục khả năng nhìn thấy khải tượng của bạn -9. Nhật ký Hai Chiều -10. Một nút vặn- “Kinh Ngiệm Đền Tạm” […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 1-5

CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 1-5 (  Mở Bài Học – Thi ) Mark and Patti Virkler -1. Bốn Chìa Khóa để lắng nghe tiếng Chúa -2.Cơ sở văn hóa trong việc lắng nghe tiếng Chúa -3. Sự mật thiết thuộc linh- sự Khao Khát của Tấm lòng Đức Chúa Trời -4. Nhận biết tiếng Chúa và Những ý […]