81d6e0efcef828a671e9
2

TRẬN CHIẾN THUỘC LINH – ISOM CẤP 4

TRẬN CHIẾN THUỘC LINH – ISOM CẤP 4 BÀI 1: NỀN TẢNG THÁNH KINH VỀ CUỘC CHIẾN THUỘC LINH BÀI 2: HIỂU BIẾT CUỘC CHIẾN THUỘC LINH  BÀI 3: LỜI CẦU NGUYỆN TRONG CUỘC CHIẾN THUỘC LINH VÀ NHỮNG CÁNH CỬA ÂM PHỦ BÀI 4: DẬP TẮT CÁC CỬA ÂM PHỦ  BÀI 5: THỰC HÀNH […]
ISOM KHÓA 4: D4 – Cá Nhân Chứng Đạo
0

ISOM KHÓA 4: D4 – Cá Nhân Chứng Đạo

BÀI 1: TỐT NHẤT LÀ NÊN GIỮ BÍ MẬT CỦA ĐỊA NGỤC BÀI 2: THUYẾT VÔ THẦN BÀI 3: SỨC MẠNH CỦA SỰ TRUYỀN GIẢNG BÀI 4: SỰ TRỞ LẠI THẬT VÀ GIẢ BÀI 5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÓNG CHÁY VÌ CHÚA
ISOM KHÓA 4: D2 – Phát Triển Những Người Lãnh Đạo
0

ISOM KHÓA 4: D2 – Phát Triển Những Người Lãnh Đạo

BÀI 1: TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO BÀI 2: TẤM LÒNG QUYẾT ĐỊNH HƯỚNG ĐI CHO CUỘC ĐỜI BẠN THIẾU VIDEO BÀI 2 BÀI 3: LÒNG BẠN QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH BẠI TRONG ĐỜI SỐNG BÀI 4: NGƯỜI DẪN DẮT HAY NGƯỜI THEO SAU BÀI 5: CẠM BẪY CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG HƯ ẢO
ISOM KHÓA 4: D1 – Tinh Thần Trong Đồng Vắng
0

ISOM KHÓA 4: D1 – Tinh Thần Trong Đồng Vắng

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 01     Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 02   Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 03   Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 04   Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 05   Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 06   Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 07
ISOM KHÓA 3: C8 – SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH
0

ISOM KHÓA 3: C8 – SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH

Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 01 Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 02 Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 03 Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 04 Làm Thế Nào Để Được ĐỨC THÁNH LINH Dẫn Dắt 05
ISOM KHÓA 3: C4 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG
0

ISOM KHÓA 3: C4 – QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG

Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 01 Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 02 Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 03 Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 04 Giảng Tin Lành Trong Quyền Năng THÁNH LINH 05
ISOM KHÓA 1: B3 – CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO
0

ISOM KHÓA 1: B3 – CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO

Cựu Ước Lược Khảo 01 Cựu Ước Lược Khảo 02 Cựu Ước Lược Khảo 03 Cựu Ước Lược Khảo 04 Cựu Ước Lược Khảo 05 Cựu Ước Lược Khảo 06 Cựu Ước Lược Khảo 07 Cựu Ước Lược Khảo 08 Cựu Ước Lược Khảo 09 Cựu Ước Lược Khảo 10
ISOM KHÓA 1: A2 – ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN – SUPERNATURAL LIVING
1

ISOM KHÓA 1: A2 – ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN – SUPERNATURAL LIVING

Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 01 Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 02 Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 03 Nếp Sống Siêu Nhiên Và Chữa Bệnh Nhờ Ân Tứ THÁNH LINH 04 Nếp Sống Siêu […]