Trường Kinh Thánh ISOM 02 | ISOM Bible School 0236 Videos

52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL6. Bản tính siêu nhiên

CL6. Bản tính siêu nhiên (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Làm thế nào chúng ta để Chúa Giê-xu sống cách tự nhiên qua chúng ta? Làm thế nào chúng ta “cứ ở trong Đấng Christ’ (hay “hãy đi và để Chúa”)? Làm thế nào chúng ta đi từ “tự mình” sang “chính Đấng […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu

CL4. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler -Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu là gì? -Vai trò của tâm trí trong việc học tập -Vai trò của tấm lòng trong việc học tập -Những gợi ý thực tiễn cho sự dạy dỗ được Thánh […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ

CL3. Lắng nghe tiếng Chúa qua giấc mơ (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 6-9

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 6-10 (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-5

CL2. Những Lời Cầu nguyện Chữa lành Tấm lòng 1-5  (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Mark Virkler Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 6-10

CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 6-10 (  Mở Bài Học – Thi ) Mark and Patti Virkler -6. Hãy yên lặng -7. Tìm kiếm khải tượng đang khi bạn cầu nguyện -8. Làm thế nào để khôi phục khả năng nhìn thấy khải tượng của bạn -9. Nhật ký Hai Chiều -10. Một nút vặn- “Kinh Ngiệm Đền Tạm” […]
52974044_812926442394551_308426467723706368_n
0

CL1. Lắng nghe tiếng Chúa 1-5

CL1.  Lắng nghe tiếng Chúa 1-5 (  Mở Bài Học – Thi ) Mark and Patti Virkler -1. Bốn Chìa Khóa để lắng nghe tiếng Chúa -2.Cơ sở văn hóa trong việc lắng nghe tiếng Chúa -3. Sự mật thiết thuộc linh- sự Khao Khát của Tấm lòng Đức Chúa Trời -4. Nhận biết tiếng Chúa và Những ý […]
ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA
0

ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA

F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa  (  Mở Bài Học – Thi ) Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm -Học lắng nghe tiếng Chúa 01 […]
ISOM CẤP 2: Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ
0

ISOM CẤP 2: Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ

F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Vargis Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ. -điểm thực hành […]
0

ISOM CẤP 2: NỀN TẢNG ƠN TIÊN TRI

F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy làm sáng tỏ chức vụ tiên tri trong hội thánh, đem lại sự quân bình tránh những lạm dụng ân tứ quí báu nầy -Nền tảng Tiên tri 01 -Nền tảng Tiên tri 02 […]