ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA
0

ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA

F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa  (  Mở Bài Học – Thi ) Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm -Học lắng nghe tiếng Chúa 01 […]