ISOM 02_Khóa 01: Mục Vụ8 ISOM 02_Khóa 01: Mục Vụ

ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA
0

ISOM CẤP 2: Làm Sao Để Nghe Tiếng CHÚA

F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa  (  Mở Bài Học – Thi ) Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm -Học lắng nghe tiếng Chúa 01 […]
ISOM CẤP 2: Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ
0

ISOM CẤP 2: Điểm Thực Tế Trong Chức Vụ

F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến sĩ Vargis Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ. -điểm thực hành […]
ISOM CẤP 2: Giảng Dạy Năng Động
0

ISOM CẤP 2: Giảng Dạy Năng Động

F5. Giảng Đạo Năng Động (  Mở Bài Học – Thi ) Mục sư Brick Cliff Mục sư Brick Cliff là giáo sĩ huấn luyện người hầu việc Chúa tại nhiều quốc gia trong mục vụ Nation-2-Nation. 26 năm mở mang Nước Chúa tại Africa, India, và Châu Mỹ Latin -Giảng dạy Năng động 01 -Giảng dạy Năng động […]
0

ISOM CẤP 2: CỘNG ĐỒNG GIỚI TÍNH

F4. Cộng Đồng Và Giới Tính (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian là giáo sư tại trường Đại Học Wheaton College, và là cố vấn của mục sư Bill Hybels, Willow Creek -Cộng đồng và giới tính 01 -Cộng đồng và giới tính 02 -Cộng đồng và giới tính 03 […]
ISOM 2 Trimester I  – Mục Vụ
0

ISOM 2 Trimester I – Mục Vụ

F1. Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Berin Tiến Sĩ Berin là người sáng lập chương trình ISOM. Trong bài học nầy ông chia sẽ làm thê nào để chiến thắng bản chất tội lỗi. -Đắc thắng bản chất tội lỗi F2. Tấm Lòng Trong Chức Vụ (  Mở Bài Học – Thi ) […]