F1 – Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi1 Videos

isom F1
0

ISOM 02 – MỤC VỤ – F1 Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi

F1. Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi (  Mở Bài Học – Thi ) Tiến Sĩ Berin Tiến Sĩ Berin là người sáng lập chương trình ISOM. Trong bài học nầy ông chia sẽ làm thê nào để chiến thắng bản chất tội lỗi. -Đắc thắng bản chất tội lỗi ISOM 02 – MỤC VỤ – F1 Đắc Thắng […]