TT – ĐỐI DIỆN VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG1 Videos

TT – ĐỐI DIỆN VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG 1-3 – ISOM2

TT – ĐỐI DIỆN VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG (  Mở Bài Học – Thi ) Password is isomvn Deborah Smith Pegues là một nữ doanh nhân sắc sảo, có bằng nhân viên kế toán, giáo sư Kinh thánh, nhà cố vấn, và người diễn thuyết quốc tế. Bà đã viết 15 quyển sách.