Uncategorized48 Videos

image_pdfimage_print

BUÔN THÔN 10 LỘC NAM

Chẳng phải kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: Tháo những xiềng gian ác, Mở dây trói của ách, thả cho những kẻ bị áp bức được tự do, và bẻ gãy mọi ách hay sao? Ê-sai 58:6 Thăm viếng khích lệ anh em tại Thôn 1 Lộc Nam thay mặt cho ban Lãnh Đạo […]
hinh-nen-chua-jesus-22-376×235
0

Sách Lời Hứa

   Sách Lời Hứa Tác giả: David Wilkerson Khi bạn dâng lòng mình cho Chúa và trở thành người thuộc về Ngài, bạn được thừa kế một gia sản dồi dào là những lời hứa quý báu trong chính lời Ngài. Thật vậy, những lời hứa này thuộc về bạn với tư cách là con […]

Đền Tạm 01

Đền Tạm Đức Chúa Trời hướng dẫn cho dân sự làm Đền Tạm phủ lên đền thờ, và mô tả một cách chi tiết những vật liệu và kích cỡ về cấu trúc cho Đền Tạm. Xuất Ai Cập Ký 26:1-14 1 “Con hãy dùng mười bức màn để làm Đền Tạm. Màn dệt bằng sợi […]

Đền Tạm 02 – Những Đồ Vật nơi Đền Tạm

Những Đồ Vật nơi Đền Tạm Chúng ta đang học về đền tạm và các vật dụng mà Đức Chúa Trời đã chỉ thị cho Môi-se thiết kế. Các vật dụng nầy có ý nghĩa hình bóng về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cũng như về Chúa Jêsus Christ,  trước giả sách […]