Session 1 – Kinh Thánh dạy gì về Hôn nhân, Ly hôn, Tái hôn ? (GS Ánh Tuyết)
Đừng ngã trên bục giảng – Duy Kinh Thánh (Sola Scriptura) nhắc nhở nhiều đến “mục vụ bục giảng”.

Đừng ngã trên bục giảng – Duy Kinh Thánh (Sola Scriptura) nhắc nhở nhiều đến “mục vụ bục giảng”.

HTTL Hà Nội – Trong năm kỷ niệm 500 năm Tin Lành cải chính, Hội Thánh Chúa khắp nơi đã có rất nhiều sự kiện, chương trình để hướng đến lễ kỷ niệm mang tính trọng đại, toàn cầu. Nhắc đến Cải chính là nhắc về một công cuộc quay trở về với Lẽ Thật. Và với “những người chăn bầy” đang mang một trách nhiệm lớn lao hơn cả.

Nếu đặt câu hỏi quý tôi tớ Chúa có phải khai trình bài giảng của mình trước mặt Chúa hay không? Thì chắc hẳn mỗi một người sẽ thận trọng với Lời Chúa hơn nữa. Bài viết này là sự quan sát nhiều năm tại nhiều nơi hy vọng sẽ đóng góp trong sự suy ngẫm, giảng dạy, thực hành Lời Chúa. Bài viết không nhắm đến một Hội Thánh cụ thể mà là sự trình bày chung nhất về những lỗi mà chúng ta thường mắc phải khi đứng trên bục giảng, để chúng ta cảm thức về điều đó trong sự khiêm nhường, cẩn trọng. Ba vấn đề chính yếu mà chúng ta hay gặp:

Thiếu sự chuẩn bị, sự riêng tư với Chúa
Đây là lỗi lớn không chỉ với những người giảng mà cũng là lý do cho tất cả các mục vụ khác. Nan đề trong bối cảnh của cuộc sống bận rộn hiện nay là đang tồn tại rất nhiều lý do “hợp lý” cả khách quan, chủ quan để giải thích cho một người chăn bầy, giảng lời Chúa thiếu sự chuẩn bị, sửa soạn cho bài giảng, cho cách mình trình bầy trên bục giảng. Chuẩn bị ở đây trước hết với những người chăn bầy đó là đời sống thờ Chúa từng giây phút của họ. Không phải chỉ vào thời điểm họ được mời giảng luận. Nếu họ có đời sống tâm linh quá nghèo nàn với Chúa, với Lời của Chúa thì họ không thể có một bài giảng, cách trình bày như Chúa Giê-xu đang mong đợi. Nhưng nếu họ “nghèo đói trong tâm linh” với nghĩa mà Chúa Giê-xu từng dạy rằng phúc cho những người nghèo đói trong tâm linh (Ma-thi-ơ 5:3) để mô tả về một sự đói khát Thiên Chúa, khao khát chính Đức Chúa Trời; khao khát kinh nghiệm sự hiện diện, sự “xức dầu” của Chúa; sự tương giao sâu sắc cá nhân với Chúa thì chắc hẳn những bài giảng, sự trình bầy sẽ có sự lôi cuốn cũng như “có sức sống” và làm sáng danh Chúa Giê-xu là bao. Cũng như các tín hữu sẽ nhìn thấy rất rõ sự dẫn dắt của Thánh Linh trên những người chăn bầy không chỉ trong giờ họ giảng luận. Vậy đâu là điều tín hữu muốn nhìn thấy? Không phải là thần học của người chăn bầy cao bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, giảng hay bao nhiêu, hùng hồn bao nhiêu… nhưng mà điều mà tín hữu muốn nhìn thấy là mối quan hệ cá nhân của người chăn bầy với Chúa rõ nét là bao nhiêu. Vì không ai dám khẳng định 100% chuyện mối quan hệ cá nhân của tôi với Chúa chỉ có Chúa và tôi mới biết còn người khác không thể biết. Đây là một sai lầm rất lớn nếu chúng ta khẳng định ở mức 100%, vì tín hữu sẽ chứng kiến phần nào đời sống của những người chăn bầy trong đời sống hàng ngày và sẽ có những tiêu chuẩn cơ bản theo như Kinh Thánh để nhìn nhận. Nếu một người có mối quan hệ sâu sắc với Đức Chúa Trời họ không thể sống như A, B, C… họ không thể làm điều X, Y,Z…, họ không thể phát ngôn như J,Q,K… họ không để bỏ đói dân sự như D,E,G … hay họ phải là như thế này, như thế kia v.v. Để hiểu cho đơn giản hơn, chúng ta thử đặt một câu hỏi: Điều nào tốt hơn giữa một người Đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng về Đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là người chưa Đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng về Đầy dẫy Đức Thánh Linh? Thực sự rằng lối sống của những người chăn bầy có thể là cú huých cho cuộc cải chính bùng nổ, cú huých lớn góp phần cho sự tăng trưởng của đời sống tín hữu nhưng cũng có thể ảnh hưởng ngược lại.

Vì vậy, trong vấn đề giảng luận cũng như mọi sự, sự ưu tiên trước hết luôn dành cho Chúa, điều này không thể bị đánh đổi. Sự chuẩn bị về mặt tấm lòng, sự cầu nguyện thờ phượng, tình yêu với Kinh Thánh; sự chịu khó, thời gian, sự suy ngẫm, việc học Lời Chúa, soạn bài, phân bổ thời gian hợp lý; cách thức trình bầy, sự cập nhật, tính ứng dụng của bài giảng, lời mời gọi … tất cả phải được sự đầu tư một cách cá nhân với sự hết lòng cùng những giọt nước mắt trong “phòng cầu nguyện”. Mục sư E. M. Bounds chia sẻ lỗi thông thường và nghiêm trọng hơn hết của giới Mục sư, truyền đạo là đặt để ý tưởng hơn cầu nguyện, và “đầu óc” hơn “tấm lòng” vào bài giảng. Soạn bài bằng “đầu óc” dễ hơn soạn một bài giảng bằng “tấm lòng”. Và phòng riêng cầu nguyện chính là căn phòng của tấm lòng. Những bài giảng ra từ sự cầu nguyện luôn tốt hơn những bài giảng chỉ ra từ thư viện. Trong phòng cầu nguyện, chúng ta sẽ học được cách giảng, điều phải giảng hơn là từ thư viện.[1]. Sự cầu nguyện cũng chính là chìa khóa cho sự xức dầu mà sẽ nói trong phần tiếp theo. Sự xức dầu dạy dỗ chúng ta mọi sự trong đó có điều quan trọng là dạy chúng ta ở trong Chúa (I Giăng 2:27).

Để tóm gọn phần này, Kinh Thánh cho biết sự tận cùng của mọi vật vẫn không thể so sánh với Lời Chúa rộng lớn, bao la (Thi thiên 119:96) vậy tại sao có những “bài giảng thiếu thốn” ở nhiều người? Lý do đầu tiên đó là bởi vì họ đã có một đời sống tâm linh quá nghèo nàn với Đức Chúa Trời, họ thiếu tình yêu với Kinh Thánh. Khả năng tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa dạy dỗ trong phòng kín của họ ngày càng suy giảm, họ không thể gặp Đức Chúa Trời sâu sắc thì làm sao có thể giảng? Thậm chí là dấu chấm hết cho sự giảng dạy. Họ thiếu sự chuẩn bị. Hãy thưa lên với Chúa :

“Xin mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa” (Thi thiên 119:18)

“Xin hãy ban cho tôi trí hiểu, để tôi học điều răn Chúa” (Thi thiên 119:73)

“Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó” (Thi thiên 119:35)

“Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên Lời Của Chúa” (Thi thiên 119:16)

Thiếu sự xức dầu, khô cứng, quá tập trung vào “kỹ thuật”.
Năm 1924, Mục sư W.Ch. Cadman – Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội chúng ta đã cho dịch và xuất bản sang tiếng Việt cuốn sách “Power Through Prayer” của Mục sư E.M. Bounds mà từ xưa cho đến ngày nay nó được dịch là: “Linh lực từ Đời sống Cầu nguyện”. Cuốn sách của thế hệ đi trước đã làm thế hệ đi sau cảm thấy nhỏ bé biết chừng nào.

Khái quát và tóm lược theo quan điểm của Mục sư E.M. Bounds, sự xức dầu tức là sự xức dầu bằng Đức Thánh Linh để biệt riêng ra cho công việc của Chúa và ban cho đủ tư cách để làm công việc ấy. Theo ông, không có sự xức dầu thì diễn đàn trần tục cũng có sức mạng ngang bằng bục giảng Tin lành. Người chăn bầy nếu đánh mất sự xức dầu thì cũng mất luôn nghệ thuật giảng dạy thiên thượng dù họ vẫn có thể giữ được những kỹ thuật giảng, hùng biện, làm hài lòng người nghe… nhưng không thể làm hài lòng Chúa Giê-xu, Đấng đang dõi theo bài giảng của họ. Sự xức dầu thiên thượng làm Lẽ Thật của Chúa có quyền năng, sự lôi cuốn, gây dựng, cáo trách và cứu vớt người ta. Có một điều chúng ta không thể cắt nghĩa cho thông suốt về “sự xức dầu ở đây” nghĩa là gì? Nhà thuyết giáo nổi tiếng C.H. Spurgeon chỉ mô tả một ơn sáng láng mà sự cầu nguyện đem lại cho chức vụ mục sư chính là một cái gì đó không thể mô tả, không thể bắt chước được đó là sự xức dầu từ Đấng Thánh. Ông cho rằng không thể hiểu rõ nổi sự giảng dạy có sự xức dầu kèm theo có nghĩa là gì, tuy nhiên người giảng dạy sẽ biết mình có được xức dầu hay không và người nghe ngồi ở dưới thì nhận thấy người giảng thiếu xức dầu hay không?[2]

Sự xức dầu thiên thượng trên những người chăn bầy do Lời Đức Chúa Trời sinh ra kết quả, có thể tạo nên những ấn tượng. Nhưng E.M. Bounds cũng lưu ý có những cái có vẻ giống như sự xức dầu này được bao với vẻ bề ngoài như sự nhiệt thành, lòng sốt sắng được khuấy động bởi một bài giảng, sự êm dịu, sự gây cảm động, cảm xúc có vẻ giống với sự xức dầu thiên thượng nhưng nó không có sức mạnh làm đau xót, thấm thía và tan vỡ tấm lòng. Trong những hành động bề mặt, cảm xúc đó nó không triệt để, không dò xét và cứu chữa tình trạng tội lỗi. Còn sự xức dầu thiên thượng nó dầm thấm Lẽ Thật với sức mạnh của Chúa. Nó soi sáng Lời Kinh Thánh, làm trí tuệ mở mang, phong phú để hiểu biết Lời Chúa. Nó nâng tấm lòng của người chăn bầy lên đúng tiêu chuẩn của sự mềm mại, tinh sạch, mạnh mẽ, nhẹ nhàng… sự xức dầu giúp cho lời giảng được tự do, đầy trọn. [3]

Sự giảng dạy suy sụp là vì yếu tố thiếu sự xức dầu này. Người giảng có thể có học thức, tài khéo, sự hùng biện xuất sắc, có thể làm người nghe thích thú và say mê… nhưng thiếu sự xức dầu thì giống như sự vắng mặt của Đức Chúa Trời và những điều mang tính kỹ thuật chỉ như gợn nước hung hăng, bọt nước có thể phủ trắng xóa ghềnh đá nhưng các ghềnh đá vẫn cứ trơ trơ, lặng lẽ, không sao lay chuyển được. Lòng cứng cỏi của con người vẫn đầy những điều dơ bẩn. [3] Mục sư E.M . Bounds một lần nữa nhấn mạnh: “

“Sự sốt sắng là tốt và cảm động; thiên tài là quý giá và cao trọng; tư tưởng khuyến khích và soi dẫn; nhưng phải có một khả năng thiên phú hơn, một năng lực mạnh mẽ hơn sự sốt sắng, hoặc thiên tài, hoặc tư tưởng, thì mới đập tan được xiềng xích của tội lỗi, mới chinh phục được những tấm lòng xa cách hoặc hư hoại trở về cùng Đức Chúa Trời, mới sửa chữa được những chỗ nứt rạn và phục hồi được Hội Thánh vào địa vị thánh khiết và quyền năng như trước. Trừ sự xức dầu [của Chúa] ra không chi làm được việc này” [4]

Mục sư E.M. Bounds cũng khuyên răn các Mục sư, truyền đạo rằng sự xức dầu không phải là khả năng thiên phú, cũng không thể tìm thấy ở lâu đài TRI THỨC, không tài hùng biện nào chinh phục được nó, không có sự siêng năng nào có thể chiếm lấy nó. Không bàn tay lãnh đạo Giáo hội nào có thể ban phát nó. Đây là món quà của Chúa đóng ấn vào các sứ giả của Ngài, là những người đã được tuyển lựa và tìm kiếm sự xức dầu thiên thượng này qua biết bao giờ đồng hồ đổ nước mắt CẦU NGUYỆN. Sự xức dầu còn được mô tả qua kinh nghiệm từng trải của những người đi trước như họ như nhận thấy chữ của Kinh Thánh [văn tự] được Thánh Linh đốt nóng và người ta cảm thấy sự ”chuyển bụng” của một phong trào mạnh mẽ, chính là sự xức dầu dầm thấm, thức tỉnh lương tâm, làm tan vỡ tấm lòng. [5]

Cần phải nói rằng, sự xức dầu không phải là một kỷ niệm chỉ thuộc về quá khứ mà con là một thực tại hiển nhiên. Nó là yếu tố biến cải các Mục sư, truyền đạo trở nên giống hình ảnh của Chúa và cũng là yếu tố để họ công bố các chân lý của Chúa Giê-xu một cách đầy quyền năng. Sự xức dầu này có điều kiện chứ không phải là ân tứ cố định. Nó bền vững và gia tăng do chuyên tâm CẦU NGUYỆN, khao khát Đức Chúa Trời, trân quí, khao khát tìm kiếm, và coi là sự thất bại nếu không có được sự xức dầu đó. Chỉ có tấm lòng Cầu nguyện mới là tấm lòng đầy dẫy dầu thánh. Và đời sống cầu nguyện nhiều đó là giá phải trả để được xức dầu, cũng như giữ được sự xức dầu trong sự giảng dạy. Nếu không có sự xức dầu thì giống như Ma-na sinh sâu bọ vì để quá hạn[6]. Vị Thầy Lễ Richard Cecil chia sẽ mạnh mẽ:

“Nếu Mục sư không được xức dầu, thì tất cả những cố gắng của ông chỉ là hư không, hoặc còn tệ hại hơn sự hư không nữa. Sự xức dầu phải giáng xuống từ trời, và rải một mùi hương, một cảm giác, một hứng thú trên chức vụ của ông, và trong số những phương pháp khác giúp cho ông có đủ tư cách thi hành chức vụ, Kinh Thánh phải đứng hàng đầu và hàng cuối cũng phải dành cho Lời Đức Chúa Trời và sự Cầu nguyện” [7]

Từ kinh nghiệm của những bậc tiền bối đi trước, chúng ta đã thấy những tấm gương trong lịch sử Hội Thánh được tái hiện như lần Mục sư Tống Thượng Tiết, Mục sư Lê Văn Thái giảng lời Chúa. Bà Đốc học Homera Dixon của chúng ta từng chia sẻ về một con người của sự Cầu nguyện đó là Mục sư Lê Văn Thái, người Mục sư chuyên tâm lo cho truyền giáo và “cái lò sửa – Cầu nguyện của Hội Thánh”. Trong một lần bà Giáo sĩ Dixon chứng kiến Mục sư Lê Văn Thái giảng Lời Chúa, bà nhận xét bài giảng không có gì đặc biệt [kỹ thuật, phương pháp], nhưng Thánh Linh hành động trên Mục sư Lê Văn Thái qua những lời giảng đã khiến con dân Chúa tan vỡ với Chúa. Và không chỉ một lần mà Lịch sử Hội Thánh đã ghi lại những thời khắc con dân Chúa tan vỡ thể nào sau những bài giảng của vị Mục sư đáng kính này. Đó là sự xức dầu. Vậy nếu bạn lo lắng rằng về chuyện sẽ phải dùng “những kỹ thuật” nào cho bài giảng thì hãy chuyên tâm cho câu hỏi về sự xức dầu hơn. Chúng ta không vứt bỏ kỹ thuật, phương pháp nhưng quan trọng là Chúa phải trên hết, hãy thể hiện điều đó bằng sự kính sợ, bằng tình yêu, sự CẦU NGUYỆN sâu sắc với Chúa. Phải làm điều này hơn hết cả. Hội Thánh Hà Nội đã có lịch sử về “sự xức dầu thiên thượng này” từ tấm gương của quý đầy tớ Chúa là những người đi trước.

Sai mục đích; Thiếu sự kêu gọi, thiếu tính áp dụng Kinh Thánh.
Đây là lỗi cũng thường xảy ra. Mục đích của sự giảng dạy không phải là chỉ để “truyền thông tin Kinh Thánh” mà là “thực hành Kinh Thánh”; không phải diễn thuyết mà đích đến cuối cùng là sự nhờ cậy Thánh Linh thực hành Kinh Thánh. Có như vậy chúng ta mới có thể làm sáng danh Chúa Giê-xu. Có như vậy, mới có thể trở thành người làm theo lòng Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể xem lại clip các bài giảng ở các Hội Thánh tại Việt Nam. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, ví dụ :

Bài giảng quá dài dòng, thiếu tính cân đối, quá nhiều chủ đề, dùng quá nhiều giáo lý thần học trong một bài giảng.

Đối ngược với lỗi “quá cơ bản”, là trình bày quá dài dòng, lê thê hoặc mất tính cân đối như phần 1 nói rất dài, phần 2 lại trình bầy cụt ngủ. Hay trình bày Quá nhiều chủ đề trong một bài giảng, mất trọng tâm, người nghe không biết hay phải cô đọng thế nào, thực hành thế nào?

Đi quá xa với bản văn Kinh Thánh dẫn đến sai mục đích: Do cách soạn bài giảng theo chủ đề, theo câu gốc khiến người soạn bỏ quên văn mạch, bối cảnh lịch sử, ý nghĩa nguyên sơ ban đầu của trước giả Kinh Thánh muốn dành cho độc giả ban đầu vào thời xưa đó nghe là gì rồi từ đó mới đưa ra sự liên hệ, áp dụng tới bối cảnh hiện tại. Cách soạn theo chủ đề, câu gốc thường tập trung vào ý tưởng con người hơn là tập trung vào bản văn Kinh Thánh, ý tưởng của Chúa. Nếu mục đích chúng ta là khiến con dân Chúa yêu mến, tập trung vào Lời Ngài thì Giải kinh là hợp lý hơn cả. Nếu chúng ta muốn nhân một sự kiện, cần truyền cảm hứng cho tín hữu trong việc thúc đẩy một vấn đề thuộc linh nào đó của Hội Thánh thì có thể sử dụng theo chủ đề, câu gốc nhưng nó chỉ phù hợp với những hoàn cảnh, sự kiện nào đó và không phải là phương pháp mang tính lâu dài. Giảng theo chủ đề nếu bị lạm dụng có thể biến các buổi Chúa Nhật trở thành một buổi “Hội thảo một chiều”.

Kể chuyện, ví dụ minh họa, chuyện “cười”, diễn thuyết quá nhiều mà quên SỰ KÊU GỌI. Ví dụ minh họa, hay câu chuyện đức tin là cần thiết có thể khiến bài giảng sinh động và giúp đi vào lòng người hơn. Tuy nhiên sự lạm dụng nó là một sự bất ổn. Đã có nhiều tôi tớ Chúa biến buổi giảng Lời Chúa thành buổi nghe kể chuyện, hay thành một buổi pha trò cười và cuối cùng đọng lại bài giảng là gì? Và thậm chí những câu chuyện thay vì hậu thuẫn cho Kinh Thánh thì lại lấy Kinh Thánh để hậu thuẫn cho những câu chuyện. Tín hữu có thể sẽ rơi vào tình trạng không biết phải nhớ Lời Chúa hay câu chuyện kể cho đời sống đạo hàng ngày của mình. Rất dễ thấy những bài giảng kể chuyện, diễn thuyết rất hay nhưng sự kêu gọi đâu? Sự đáp ứng của tín hữu đâu? Chúa muốn 01 người đáp ứng lời Chúa hay cả Hội chúng đáp ứng Lời Chúa. Lạm dụng câu chuyện nhiều có thể khiến người nghe tập trung vào bản thân, giá trị người giảng hơn là Chúa Giê-xu. Mục đích của chúng ta không phải là câu chuyện, chuyện cười mà đằng sau câu chuyện cười, sau bài giảng là sự thực hành của tín hữu ra sao? Họ đáp ứng với Chúa Giê-xu thế nào? Sự kêu gọi có thể nói như cú trái phá làm tấm lòng tan vỡ và quyết định dấn thân theo sự mời gọi. Và để làm điều này lại là sự xức dầu.

Thay lời kết

Một Mục sư chia sẻ hai lý do cho sự chuyển Hội Thánh địa phương này để đến nhóm với Hội Thánh địa phương khác thì sự giảng dạy và hát thờ phượng là hai lý do chủ yếu. Trong đó yếu tố hát thờ phượng là ưu thế (xin không trình bầy vấn đề này tại đây).

Chúng ta thấy rằng “mục vụ bục giảng” là mục vụ rất quan trọng, giống như một người cầm chìa khóa cho đời sống tâm linh của cả tập thể. Nó là một trong những kênh giáo dục có yếu tố quyết định đến sự tăng trưởng thuộc linh của từng tín hữu. Nó cũng là chỗ để mọi tín đồ đến gặp gỡ Chúa, để gần Chúa hơn. Nó thật ra không phải là chỗ của chúng ta mà phải là chỗ của Chúa, thuộc về Chúa, cho vinh hiển của Chúa. Đừng giảng cái gì mà Chúa không muốn mình giảng. Đừng “nói tiên tri” cái gì mà Chúa không bảo. Nếu chúng ta không làm mọi cách để thu hút tín đồ đi sát với Lời Chúa thì làm sao có sự tăng trưởng? Nếu chúng ta không nuôi dưỡng được đời sống tâm linh của tín hữu bằng Lời Chúa thì làm sao Cải chính xảy đến? Và nếu không có Lời Chúa thì không có cái gì được gọi là thánh cả.

Có thể nói rằng, cuộc Cải chính nhắc nhở chúng ta về công cuộc của những thánh đồ sẵn sàng đứng lên trả giá vì Lẽ Thật mà ngày nay chúng ta được thửa hưởng di sản thuộc linh là những cột trụ của đức tin mang bản sắc Tin Lành: Duy Kinh Thánh (Sola Scriptura), Duy Ân điển (Sola Gratia), Duy Đức tin (Sola Fide), Duy Đức Chúa Giê-xu Christ (Solus Christus), Duy Đức Chúa Trời được vinh hiển (Soli Deo gloria). Trong đó Duy Kinh Thánh được xem là nên tảng, một giá trị vô cùng lớn lao làm nên bản sắc của người Tin Lành như Nhà văn Phan Khôi từng nói: “Cái giáo nghĩa của đạo Tin lành không có vẽ vời ra nhiều nghi thức … mà chỉ lấy Kinh Thánh làm gốc..”. Hãy làm tất cả những gì để Lời Chúa được yêu mến hơn hết trong đời sống mỗi người. Hãy cầu nguyện cho sự yếu đuối của chúng ta.

Bài viết Chấp sự Nguyễn Trọng Bình

_____________________

Chú thích:

[1] E.M. Bounds, Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện. (Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2013), p 80-82

[2] E.M. Bounds, Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện, p83-98

[3] E.M. Bounds, ibid

[4] ibid

[5] ibid

[6] ibid

[7] ibid

[8] Phan Khôi, “Giới Thiệu và Phê Bình Thánh Kinh Báo”, Phụ Nữ Tân Văn. (Sài Gòn Số 74, ngày 16/10/1930), http://vibiwebsite.com/VIBI_WV/?p=1129
BÀI SỐ 62: CÁCH TỰ CHĂM SÓC CHO MÌNH HAY NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH KHI BỊ BỆNH:

BÀI SỐ 62: CÁCH TỰ CHĂM SÓC CHO MÌNH HAY NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH KHI BỊ BỆNH:

Khi chúng ta bị những thứ bệnh, bất cứ bệnh thông thường, cảm cúm nhẹ hay bệnh nặng trên thân thể mình thì hãy mau ăn năn tội lổi mình và tìm kiếm Chúa, cầu xin sự chữa lành từ nơi Ngài. Nhiều người đã nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa rồi. Chúa cũng có bày tỏ cho chúng ta biết những thứ mẹo vặt để chúng ta tự chữa những bệnh thông thường hầu cho chúng ta không bị đau đớn thân xác lâu ngày để chúng ta có thể bỏ nhiều thời gian chú tâm vào công việc trao dồi phần tâm linh của chúng ta cho được tốt đẹp. Phần đông, khi thân xác khỏe mạnh là lúc chúng ta quên trao dồi phần tâm linh. Bệnh hoạn như là tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta để mau quay đầu trở về chạy đến gần Cha của chúng ta nhiều hơn. Trường hợp ăn năn xong mà vẩn chưa hết bệnh thì dùng thử những thứ thuốc có sẳn trong nhà mà Cha của chúng ta đã sắm sẳn cho chúng ta từ ngàn xưa từ buổi sáng thế, khi Ngài tạo dựng ra chúng ta như muối, dấm, mật ong, v.v. Nếu vẩn chưa hết bệnh thì mua những thuốc không cần toa bác sĩ uống. Cứu cánh cuối cùng thì mới tìm đến bác sĩ. Nhưng trước khi uống thuốc có toa bác sĩ hãy đọc và nghiên cứu những phần phản ứng phụ của thuốc xem có độc hại cho cơ thể chúng ta như thể nào hay không? Kẹt lắm thì uống trong thời gian ngắn hạn mà thôi và tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi các thứ thuốc độc hại cho cơ thể nếu bạn muốn sống trường thọ. Thuốc nào uống mổi ngày và lâu dài cũng có hại cho cơ thể tim, gan, thận, v.v. dù cho đó là thuốc thiên nhiên đến từ cây cỏ hay thuốc vitamin. Uống mổi tháng phải ngưng 2-3 ngày cho cơ thể loại ra những chất dư thừa trong cơ thể (Chỉ có thuốc trị áp huyết cao thì không nên ngừng vì có thể bị đột ngụy). Giải pháp tốt nhất cho cơ thể sống trường thọ là không uống một thứ thuốc nào hết. Dưới đây là phần chi tiết hơn chỉ dẩn cách tự trị liệu cho mình:

I-ĂN NĂN TỘI LỔI ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH MỌI BỆNH TẬT:

Gia-cơ 5:14-16: ”Trong anh em có ai đau-ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội-thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng-lão hãy cầu-nguyện cho người. 15 Sự cầu-nguyện bởi đức-tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. 16 Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu-nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công-bình lấy lòng sốt-sắng cầu-nguyện, thật có linh-nghiệm nhiều.”

Roma 2:5-9:” Bởi lòng ngươi cứng-cỏi, không ăn-năn, thì tự chất-chứa cho mình sự giận về ngày thạnh-nộ, khi sẽ hiện ra sự phán-xét công-bình của Đức Chúa Trời, 6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công-việc họ làm: 7 Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh-hiển, sự tôn-trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; 8 còn ai có lòng chống-trả, không vâng-phục lẽ thật, mà vâng-phục sự không công-bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh-nộ. 9 Sự hoạn-nạn khốn-khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc;”

Nếu lỡ có bị bệnh, hãy tìm nơi vắng vẽ, ngồi yên lặng nhắm mắt lại chú tâm ba phần tâm linh, thân hồn, và thân xác gom lại thành một, không lo ra mà cầu nguyện, cầu xin, ăn năn tội lổi với đấng tạo hóa tạo dựng ra mình như sau:
-Xin Chúa thánh Linh nhắc nhở con nhớ lại những gì con có làm cho Ngài buồn. Nếu Chúa Thánh Linh nhắc nhở phải nhận tội và ăn năn ngay. Cứ nhớ lại từng tội một và ăn năn theo cách 5 ngón tay dưới đây. Tôi đã áp dụng lời Chúa và ăn năn tội lổi mổi khi tôi bị bệnh và Chúa luôn chăm sóc tôi, tha tội cho tôi và Ngài luôn chữa lành mọi tật bệnh cho tôi dù cho bệnh đó bác sĩ chạy, không chữa được nhưng đấng tạo hóa tạo dựng ra tôi vẫn chữa lành được hết mọi bệnh tật cho tôi. Cách ăn năn theo cách 5 ngón tay bao gồm những tín lý trong tin lành của nước Đức Chúa Trời gom lại cho dể nhớ mà thôi là như thế nầy đây:
Thí dụ Chúa Thánh Linh bảo:” Con có nói hành mẹ con”’ phạm tội với Chúa, làm buồn lòng Ngài. Phải ăn năn như sau:
1-Trong Danh Chúa Jesus, con có phạm tội (nói hành mẹ con). Tội nầy xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá.
2-Nhưng hôm nay con chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế tội (nói hành mẹ con) cho con trên thập tự giá rồi cho nên con được trắng án trước mặt Cha.
3-Con lấy đức tin và tin rằng tội con đã được Chúa Cha tha thứ hết sạch và Cha sẽ không còn nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa.
4-Con hứa với Cha rằng kể từ hôm nay, con sẽ quay đầu trở lại 180 độ không “nói hành mẹ con” nữa.
5-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH XÚI GIỤC TA “NÓI HÀNH MẸ TA” HÃY LUI RA KHỎI TA. THÂN THỂ TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO NÊN CHÚNG BÂY LÀ TÀ LINH KHÔNG CÓ QUYỀN CHIẾM HỬU THÂN THỂ TA NỮA, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! AMEN!
6-nhắm mắt lại tìm thêm nhiều tội nữa và làm lại như trên từ số 1 đến số 5 cho đến khi nghe nhẹ người thì tất cã tà linh đều đi ra khỏi bạn.
7-Khi nghe nhẹ người thì cầu xin sự chữa lành từ nơi Cha như sau:
Trong danh Chúa Jesus con xin mời Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng con làm đền thờ của Ngài trong thân thể con ngay giờ phút nầy, và chữa lành mọi bệnh tật trong thân thể cho con. Con xin Chúa Thánh Linh Ngài rờ chạm những phần nào hư hỏng trong thân thể con bị bệnh như ________. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã chữa lành bệnh cho con rồi. Con lấy đức tin mà chấp nhận sự chữa lành từ nơi Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một phép nhiệm mầu xãy ra trên thân thể con để làm vinh hiển danh Cha. Con xin dâng cã cuộc đời còn lại của con cho Cha toàn quyền sử dụng để làm công cụ dắt đưa nhiều người trở về bên Cha. Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ Amen!
Dưới đây là những cách trị bệnh thiên nhiên hay thuốc không cần toa bác sĩ bổ túc thêm cho phần trên giúp bạn giảm đi phần nào sự lo lắng trong bệnh tật trên thân thể bạn.

II-NHỮNG BỆNH TẬT VÀ CÁCH TRỊ BỆNH THIÊN NHIÊN TRƯỚC HẾT VÀ NHỮNG THỨ THUỐC ĐỂ CHỮA TRỊ KHÔNG CẦN TOA BÁC SĨ:

1-Khi bị các loài nhện, bò cạp, kiến, muổi, hay ong cắn mà làm độc, hay trẻ em bị té u đầu, chổ nào trên da bị nóng và ngứa hoài và khó chịu, sưng lên thì hãy lấy một chút muối bọt đổ dấm vào đó quậy tan (không pha nước) lấy miếng bông gòn hay khăn giấy thấm nước muối và dấm đó đắp vào chổ ngứa và sưng trong vòng 1-2 phút sẽ hết ngứa ngay. Càng để lâu càng tốt. Khi chổ nào trên da bị ngứa cứ làm lại như thế muối và dấm sẽ rút hết nọc độc của các loại nầy ra khỏi chổ ngứa đó.

2-Khi bị làm việc nhiều quá hay tập thể dục nhiều bị đau các bắp thịt, hãy đắp nước đá vào chổ đau không quá 20 phút mổi lần. Làm mổi 2 tiếng đông hồ một lần. Thoa vào chổ đau nhức kem Bengay hay dầu nóng, và có thể mua thuốc không cần toa bác sĩ như Ibuprofen(Motrin) uống mổi ngày 3 lần trong vòng 3 ngày sẽ hết đau nhức.

3-Khi da bị khô, bị chàm, bị nấm, có thể dùng nước muối và dấm thoa vào một ngày 3 lần. Khi da ướt có thể chà mạnh một vài lần vào cho phần da chết cho tróc hết ra để nhường chổ cho da mới phía dưới mọc lên. Mổi lần làm xong thoa dầu dừa vào da cho bổ da, giúp da có thể làm da non lẹ hơn. Có thể mua dầu của Út châu tên Tea Tree Oil (malaleuca) thoa vào chổ da bị nấm sẽ hết bệnh. Trước khi thoa dầu Tea tree oil cần phải rữa sạch da với xà bông cho hết dầu trên da để dầu Tea tree oil thấm vào da tốt hơn.

4-Bệnh đau nhức mỏi khớp xương:

**Thân thể chúng ta có hơn 2 trăm cái lắc léo nhút nhích để giúp chúng ta di chuyển thân thể chúng ta đi đứng được bình thường. Nếu vì lẽ gì mà một cái lắc léo bị sưng lên thì sẽ đau nhức khi di chuyển. Khi thân thể phản ứng thức ăn có chất bảo quản độc hại thì bị sưng lên làm cho di chuyển khó khăn, thân thể đi đứng nặng nhọc hơn lúc bình thường. Nếu lở ăn đồ độc hại mà cơ thể bị sưng phù lên ngày hôm sau, đi đứng nặng nhọc, nhiều khớp xương bị đau làm cho cơ thể mệt mỏi thì hãy uống liền thuốc chống dị ứng (antihistamines: Ceterizine hay Diphenhydramine) và thuốc chống phỏng (anti-inflammatories: Ibuprofen ) cũng như nhà bị lữa cháy nhà thì phải chữa lữa ngay sau đó và 2-3 ngày kế tiếp cho cơ thể mau bình phục trở lại vị trí bình thường.
**Trị phía ngoài giảm đau liền trong vòng 15 phút: Nếu nơi mắc cá hay bàn tay bị đau sưng khớp xương thì bó muối dể hơn nơi khác: Lấy khăn ướt bỏ muối bọt vào cho thấm ướt quấn vào chổ đau nhức lấy bao nylon bọc phía ngoài cho không bị khô để giử độ ướt lâu hơn.
**Trị cách thiên nhiên bên phía trong máu phải ít nhất một tuần lể mới giảm: lấy 1 muổng cà phê dắm táo+1 muổng cà phê mật ong+một ly nước ấm ấm quậy cho đều uống mổi ngày 2-3 lần sẽ giảm cơn đau nhức và sưng khớp xương.
**Nếu kẹt lắm phải uống thuốc giảm đau nhức và sưng khớp xương, nhức đầu, v.v. không cần toa bác sĩ như sau(pain and inflammations): Aspirin 325mg, Ibuprofen 200mg (Motrin). Thuốc giả đau nầy không có chất thuốc phiện, không bị ghiền, uống lâu ngày không ghiền nhưng phải uống bụng no, không uống bụng đói được, làm đau bao tử. Trên hộp thuốc có chỉ dẩn cách uống.

5-Bệnh chóng mặt.
Có rất là nhiều mặt của vấn đề làm cho chúng ta chóng mặt, nhưng thông thường nếu tự nhiên chúng ta đang khỏe mà bị chóng mặt khi nằm trên giường nhìn thấy trời đất chúng quanh quay mòng rất khó chịu, muốn ói. Hãy di chuyển chậm chậm. Lấy máy đo áp huyết đo máu của mình xem thể nào?

A-chóng mặt vì âp huyết máu quá cao:
**Trị liệu ngay tức thời: Nếu cao máu hãy thổi bằng miệng ra hơi dài gấp hai bằng hơi hít vào (nếu hít hơi vào bằng mủi đếm 4 tiếng thì thổi ra đường miệng 8 tiếng, nếu hít vào 5 tiếng thì thổi ra 10 tiếng) làm như thế trong vòng 15-20 phút thì đo máu lại sẽ thấy máu giảm độ cao hơn nhiều. Hãy biết rằng bệnh lo lắng, buồn giận của mình sanh ra bệnh cao máu. Nên ăn năn tội lổi của mình và tìm kiếm mặt Ngài xin sự chữa lành từ nơi Cha sẽ không bị lệ thuộc vào thuốc trị bệnh cao máu suốt đời. Không buồn giận, hay lo lắng, giao hết cho Chúa Jesus thì sẽ không còn bệnh cao máu nữa. Nếu có đi bác sĩ khám thì xin thuốc giảm cao máu trường hợp khẩn cấp uống vào một viên sẽ giảm cao máu ngay sau đó để chúng ta có thì giờ lo liệu, không bị lệ thuộc và thuốc cao máu phải uống hoài suốt đời. Trường hợp bạn đang uống thuốc cao máu lâu ngày mà ngưng liền, không giảm từ từ thì có thể bị bệnh đứt gân máu (bệnh đột ngụy) nằm tê liệt một chổ nguy hiểm cho tánh mạng mình.
**Trị liệu lâu dài bằng xay nước celery, cần tây, cần tàu xay nước uống mổi ngày. Uống lâu ngày trị hết bệnh cao máu. Nhưng phải lo phần tâm linh sống vui vẽ, không buồn giận, không lo lắng nữa.

B-Nếu chóng mặt là vì bệnh áp huyết máu xuống quá thấp, thiếu ăn mấy ngày trước hay ăn ít quá mà làm việc nhiều thì nên lấy 2 trứng gà luột ăn vào nằm nghỉ một vài tiếng đồng hồ sẽ hết chóng mặt ngay. Ăn uống, chăm sóc cơ thể đàng hoàng trở lại. Ăn đồ ăn có nhiều chất đạm (Protein) để cơ thể hoạt động bình thường trở lại.

C-C-Nếu bệnh chóng mặt vì ăn đồ ăn trúng độc như là đồ ăn để lâu ngày, đồ ăn có chất độc, cơ thể phản ứng lại làm cho chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, đau bụng, khó chịu, tim đập mạnh. Nên móc họng cho ói ra hết thì khỏe lại ngay. Sua khi ói lấy miếng gừng ăn vào hay ăn kẹo gừng, uống nước chanh muối đường một ly uống vào cho khỏe lại, không mệt.

6-Bệnh táo bón:
a-Vì ít uống nước lúc buổi sáng sớm cho nên con người dể bị bệnh táo bón. Hãy nhớ là trong lúc tối nào chúng ta cũng đi ngủ mất hết 8 tiếng đồng hồ không uống nước mà thân thể chúng ta bị mất nước vì da chúng ta thở thì bị mất nước đường da và đường tiểu luôn cho nên hãy để chai nước trên đầu giường. Khi mới thức dậy uống vào hết 240 ml nước( một ly nước đầy). Nước nầy sẽ chạy thẵng vào đường ruột chúng ta làm cho phân chúng ta mềm trở lại để khi 1 tiếng đồng hồ sau đó chúng ta đi cầu dể dàng hơn, không bị táo bón.

b-bị táo bón vì ít ăn rau cải, trái cây cho nên cơ thể cần những fiber để làm phân. Chúng ta nên đổi cách ăn uống trở lại, ăn nhiều rau luột như rau lang, rau muống, trái dây như chuối, đu đủ, cam, bưởi, quít, v.v. Nếu kẹt lắm mà vẩn còn táo bón thì mới mua thuốc hiệu Metamucil hay Benefiber làm bằng cây cỏ thiên nhiên quậy nước uống mổi ngày một muổng canh 2 lần. Nhớ uống nước nhiều vì nếu không uống nước nó sẽ làm táo bón thêm nặng hơn.
Thông thường mổi ngày phải đi đại tiện một lần. Kẹt lắm là 2 ngày phải đi một lần. Nếu sau 2 ngày mà không thấy gì phải làm sao cho chúng đi ra mới được. Để trong người lâu ngày là đem bệnh hoạn vào thân thể mình đấy. Khi ngày thứ 3 mà không thấy gì thì có thể phải uống thuốc sổ: Có thuốc tên Milk of Magnesia (MOM) uống 2 muổng súp MOM với một ly nước prune ấm ấm uống vào 4-5 tiếng đồng hồ không thấy gì thì làm lại một lần nữa. Nếu không thấy gì thì ngày hôm sau mua một chai nước Magnesium Citrate (240ml) uống hết một chai luôn. Nếu không thấy gì thì ngày hôm sau uống thêm một chai nữa. Nếu vẩn không thấy gì thì có nan đề phải đi tìm bác sỉ vì có thể óng ruột bị cúp lại hay gì rồi.

7-Bệnh ăn uống không tiêu hóa:
Miệng, bao tử, ruột gan là những bộ phận cần thiết cho đời sống hằng ngày của chúng ta vì nhơ nó tiêu hóa tốt đem lại các chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta sống khỏe mạnh. Nếu bộ phận tiêu hóa yếu đi thì sức khỏe chúng ta cũng sẽ yếu đi và chết lần chết mòn sau đó. Nên ăn uống mổi ngày 3-4 lần, không ăn nhiều quá tãi thì sớm làm hư bộ phận tiêu hóa.

a-Sau khi uống thuốc trụ sinh thì cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa được, miêng khô khan, lạt lẻo, ăn uống không ngon miệng nữa vì tất cã vi trùng hiền trong miệng, bao tử, và đường ruột của chúng ta bị giết hết tất cã. Khi chúng ta ăn vào thì thức ăn cứ nằm đó, không thể tiêu hóa như ngày xưa được nữa. Hãy ăn yoghourt nhiều vào, ngậm trong miệng yoghourt lâu trước khi nuốc vào bụng để trả lại vi trùng hiền cho bao tử và đường ruột của mình có vi trùng hiền trở lại.

b-Nếu sau một thời gian ăn yoghourt mà vẩn thấy chưa tiêu hóa như ngày xưa vì cơ thể già nua, bệnh lảo hóa, ăn uống khó tiêu hóa hơn lúc còn trẻ thì nhớ mổi lần ăn nên ăn thêm chút ít trái cây có chất tiêu hóa đồ ăn như đu đủ, khóm vào sau bữa ăn cũng giúp cho cơ thể tiêu hóa dể dàng hơn. Có nhiều hãng thuốc đã lấy nước trái khóm làm ra thành bột tên “Bromelain” và đưa vào viên thuốc trị bệnh ăn không tiêu hay trị sưng khớp xương có bán trên thị trường. Uống vào sau khi ăn giúp cho cơ thể tiêu hóa tốt.

8- Bệnh đi tiêu chãy:
a-Phần nhiều, nếu ăn đồ ăn bị ăn trúng chất độc, cơ thể mình có thể tự thãy ra hết chất độc bằng cách đi tiêu chãy xong 2-3 lần cho ra hết là hết bệnh. Phải uống thêm nước có tên Pedialyte hay uống Gatorade có muối và đường thêm trong đó trả lại cơ thể những nước đã mất bởi tiêu chãy để không bị mệt. Ăn nhẹ như ăn cháo và nghỉ dưỡng sức lại trong vòng 48 tiếng đông hồ cho cơ thể lại sức. Nếu vẩn còn đi tiêu chãy hoài thì phải dùng những thuốc thiên nhiên như sau:
-lá ổi có chất chát (Tannin) nấu nước như nước trà thật đậm uống vào.
-củ xã (có chất giết vi rút và vi trùng) đâm ra nấu nước như trà thật đậm uống vào.
-Đinh hương ngâm rựu trắng thứ mạnh 40 độ (phân nữa đinh hương, phân nữa rựu trắng) ngâm để dành khi bị tiêu chãy uống vào rất hay như thuốc trụ sinh khi bị bệnh tiêu chãy nặng uống vào một muổng canh và uống nước ấm vào một ly, bệnh tiêu chãy sẽ ngưng. (Đinh hương có tác dụng giống như trụ sinh giết hết vi trùng độc và siêu vi trùng luôn.)

b-Bệnh tiêu lõng: Nếu sau khi bị tiêu chãy mà cứ đi tiêu lõng hoài hoài nên uống thuốc trị bệnh tiêu chãy không giết được vi trùng độc nhưng có thể làm cho óng ruột ngưng bóp hoài hoài có tên Loperamide 2mg bán trên thị trường không cần toa bác sĩ, có thể mua uống được. Uống lần đầu tiên 2 viên. Sau đó nếu vẩn còn tiêu chãy uống 1 viên. Cao nhất là uống 3 viên trong một ngày, không uống nhiều hơn nữa quá liều lượng.

9-Bệnh nóng sốt:
Phần đông cảm cúm nóng sốt vì siêu vi trùng thì không có thuốc trị. Cơ thể chúng ta sau 3-4 ngày nó sẽ làm ra chất chống lại và giết được siêu vi trùng đó đi. Nếu bị nóng sốt thì cần uống thuốc giảm nóng như Acetaminophen, Ibuprofen mổi ngày 3 lần giử độ cho cơ thể không bị nóng sốt quá cao. Nếu trường hợp con trẻ bị nóng sốt cáo quá sẽ bị kinh phong làm hại trí nhớ con trẻ. Nên lấy nước đá bỏ vào bao nylon cuốn lại không cho chãy nước ra phía bên trong, bên ngoài quấn khăn lông hay miếng vải vào và đắp trên đầu cho đứa trẻ. Chuyển vòng vòng trên trán, đầu trẻ mổi 3-5 phút, không để lâu một chổ không tốt. Sau một tuần lể mà bé vẩn còn nóng sốt thì mới đem đi bác sỉ xin thuốc trụ sinh cho trẻ uống. Không nên uống trụ sinh quá sớm không tốt cho cơ thể con người.

10-Bệnh allergy (xem bài số 43 chăm sóc làn da)

11-Bệnh nghẹt mủi: Thuốc trị nghẹt mủi (Afrin ) xịt vào mủi, không cần toa bác sĩ nhưng không nên xài nhiều ngày vì bị ghiền, nếu không xịt thì bị nghẹt mủi nặng hơn. Nên uống thuốc viên trị allergy Diphenhydramine để làm khô không chãy mủi nữa tốt hơn là xịt vào mủi.

12-Bệnh mất ngủ:
Người quá lo lắng thường hay bị bệnh mất ngủ. Hãy giao cho Chúa mọi sự lo lắng mình cho Ngài thì sẽ hết bệnh mất ngủ.
Nếu vì lẽ nào vẩn còn không ngủ được có thể uống thuốc thiên nhiên như Melatonin có bán ngoài không cần toa bác sĩ hay có thể dùng thuốc trị allergy như Diphenhydramine 25mg (Benadryl). Có thể uống nữa viên 12.5mg để ngủ rất tốt. Không bị ghiền. Nếu uống không ngủ được nữa thì ngưng 1 tuần lể, uống trở lại sẽ ngủ được ngay.

13-Bệnh ngứa hai khóe mắt vì tuổi già:
Khi lớn tuổi, người già thường bị nghẹt óng dẩn nước mắt cho nên hai bên khóe mắt thường hay bị xốn, khó chịu, phải dụi hai bên khóe mắt hoài. Xứ Mỹ phải chi phí tiền cho người bệnh đi bác sĩ khám và cho toa thuốc mổi năm hàng tỉ đô la nhưng vẩn không hết luôn mà cứ nhỏ nước mắt giả suốt cuộc đời còn lại. Chính tôi cũng đã bị như thế và Chúa chỉ cho tôi lấy nước nhỏ mắt có nhiều lượng muối bán trên thị trường sau quầy của dược sĩ mà không cần toa bác sĩ gọi là sodium chloride hypertonic 5% ophthalmic solution hay ointment thoa hay nhỏ vào mí mắt một ngày vài ba lần sau vài ngày sẽ hết bệnh ngay. Nếu lần sau có bị lại thì cứ làm tiếp như thế sẽ không còn bệnh xốn hai mí mắt nữa. Nhà ai có muối thì cứ làm nước sạch hay nấu chín bỏ muối vào nếm thử hơi mặn hơn nước súp mình ăn gấp 5 lần là ok. Dùng bông gòn sạch nhúng vào và chùi hai khóe mắt để lâu trên hai khóe mắt cho rửa óng dẩn nước mắt sạch thì hết ngứa. Cũng có nước rửa contact lenses bán sẳn trên thị trường Mỹ nhìn loại nào có boric acid trong đó dùng để thắm gòn ướt rửa mí mắt cũng hết ngứa hay tuyệt. Hiện nay trên thị trường có bán hiệu Biotrue để rữa contact lenses, có thể dùng để lau chìu khóe mắt hết ngứa tốt lắm.

14-Khi người phụ nữ bị bệnh ngứa ngáy nơi vùng kín:
Phụ nữ sống tốt mà vẫn tự nhiên bị bệnh ngứa nơi vùng kín rất khó chịu. Vấn đề nầy không kể những thành phần phụ nữ chơi bời bị bệnh lậu thì phải đi bác sĩ khám và cho thuốc chữa trị. Hãy nhớ lại có lần nào đó bạn có uống thuốc trụ sinh để trị cảm cúm cho nên thuốc đó đã giết chết hết vi trùng hiền bảo vệ nơi vùng kín của bạn và thay thế vào đó những tế bào nấm nẩy nở ra nhiều làm cho nóng, ngứa rất là khó chịu. Nhiều người được bác sĩ cho thuốc trị nấm uống, thoa tháng nầy sang tháng nọ, năm nầy sang năm nọ tốn hết nhiều tiền bạc mà không hết. Chúa chỉ cho tôi biết hãy lấy dấm nuôi có con còn sống pha vào nước sạch ấm ấm 1 phần tư dấm, 3 phần tư nước sạch khoãng 120 ml bỏ vào ống bôm bôm vào bên trong vùng kín một vài lần thì sẽ hết luôn bệnh ngứa ngáy khó chịu nầy. Nếu lần sau khi uống thuốc trụ sinh lần nữa thì sẽ bị lại nữa. Cứ làm lại như thế lần nữa không sao hết.

Trên đây là những lời chia sẽ, hướng dẩn theo kinh nghiệm cá nhân với Chúa trong nhiều năm qua của tác giả và cách trị liệu thay đổi tùy theo mổi người khác nhau. Tác giả không có mục đích quảng cáo cho hãng thuốc nào hay có quyền lợi cá nhân nào trong bài viết nầy và cũng không chịu trách nhiệm nếu có gì sơ xuất xãy ra cho người đọc. Mong các bạn thông cãm và hiểu dùm. Nếu ai có ý kiến muốn đóng góp thêm thì xin các bạn viết vào comments phía dưới giúp thêm cho mọi người. Chúa ban phước cho các bạn. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)
THẦN HỌC TINH TUYỄN 16-30
THẦN HỌC TINH TUYỂN 1-15
TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ VUA CYRUS

Vào ngày 28/02/2018 vừa qua, tổ chức Đền Thờ (Temple Institue) của Israel đã đúc đồng xu có hình của tổng thống Donald Trump và vua Cyrus của Ba Tư. Vua Cyrus trị vì 2500 năm trước, đã cho phép người Do Thái trở về lại Jerusalem sau khi họ bị lưu đày sang Babylon. Họ đúc đồng xu này để tỏ lòng biết ơn vì ông Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trong tháng 12/2017. Tại sao người Do Thái lại ví ông như vua Cyrus?

Chúng ta hãy đến với sách tiên tri Ê-sai (được viết cách đây khoảng 2700 năm) của Kinh Thánh để biết câu trả lời. Trong sách này, Đức Chúa Trời thách thức chúng ta: “Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau nầy, để chúng ta biết các ngươi là thần” (Ê-sai 41:23). Nếu chúng ta nói trước được tương lai thì chúng ta là thần, vì chỉ mình Đức Chúa Trời mới biết điều gì sẽ đến.

1) Đức Chúa Trời chọn vua Cyrus của Ba Tư để xây lại đền thờ Jerusalem và phóng thích dân Ngài

Lúc bấy giờ, dân Israel phản nghịch với Đức Chúa Trời, họ phạm nhiều tội ác và chạy theo thần của dân ngoại. Cho nên, Ngài đã dùng nhiều tiên tri để kêu gọi họ ăn năn trở về với Ngài. Tuy nhiên, họ không những khinh thường lời kêu gọi của Ngài mà còn giết chết phần lớn các tiên tri. Chính vì vậy Đức Chúa Trời công bố sẽ phán xét dân Ngài bằng cách dùng quân Babylon để tấn công nước Do Thái, san bằng đền thờ Jerusalem, tàn sát nhiều người và bắt nhiều người lưu đày sang Babylon. Nhưng Ngài cũng ban họ một niềm hy vọng. Thông qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời cho biết trước là họ chỉ ở Babylon 70 năm, rồi Ngài sẽ mang họ trở về lại Jerusalem (xem Giê-rê-mi 25:11-12).

http://penelope.uchicago.edu/josephus/ant-11.html), sử gia Do Thái Flavius Josephus viết rằng: “Đức Chúa Trời đã tác động đến tâm trí của Cyrus, nên vua đã ban chiếu chỉ cho toàn Tiểu Á: Vua Cyrus truyền như vậy: ‘Vì Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, đã bổ nhiệm trẫm làm vua của cả đất. Trẫm tin Ngài là Đức Chúa Trời mà người Do Thái thờ phượng. Chính Ngài đã nhắc đến tên trẫm trong các sách Tiên Tri và bảo trẫm phải xây nhà cho Ngài tại Jerusalem trong xứ Judea’”. Được biết là những lãnh đạo Do Thái đã cho vua Cyrus xem đoạn Ê-sai 45 nói về ông.

Mời các bạn đọc tiếp bài này ở đây: http://www.angospel.com/tan-the/173-trumpcyrus.html
Xây Dựng Đức Tin Chuẩn Bi Bạn Cho Cuộc Hành Trình – TB Joshua
Giáo Lý Căn Bản 19 – SỰ THĂNG THIÊN CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST

Bài 19

SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẤNG CHRIST

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Đời sống của Đấng Christ có thể kể lại theo bốn phép lạ lớn: Sự Giáng sinh, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tái lâm. Hôm nay, chúng ta học phép lạ lớn thứ ba nầy. Sự thăng thiên là biến cố trong đó Đấng Christ từ giã trần gian cách thấy được và trở về Thiên đàng. Ngài giáng thế như một em bé khiêm nhu, Ngài từ giã trần gian như một Đấng chinh phục được tôn vinh. Khi công tác ở dưới đất đã hoàn tất, Ngài bước vào công tác trên trời với việc chuẩn bị sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, đồng thời Ngài làm công tác cầu thay của thầy tế lễ thượng phẩm.

I. CÂU CHUYỆN THĂNG THIÊN.

Công vụ 1:9-11 lời mô tả nầy có thể tóm lược trong mấy chữ sau đây: Ngài thăng thiên một cách thấy được và bằng thân thể của Ngài

II. SỰ THĂNG THIÊN ĐƯỢC KINH THÁNH NÓI TIÊN TRI VÀ DẠY DỖ.

o Thi 68:18.

o Thi 110:1.

o Lu-ca 9:51.

o Giăng 6:62.

o Giăng 20:17.

Cựu ước tiên tri và Chúa Jêsus dạy rõ về sự thăng thiên. Lúc bấy giờ các môn đồ cũng không hiểu sự dạy dỗ của Chúa, giống như họ không hiểu về sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Ngài.

III. SỰ THĂNG THIÊN XẢY RA 40 NGÀY SAU SỰ PHỤC SINH.

Chúa Jêsus lưu lại trần thế chưa vội về cùng Cha vì một số lý do:

1. Ngài muốn chứng tỏ rõ ràng không chút nghi ngờ rằng Ngài đã thực sự sống lại từ trong kẻ chết.

2. Ngài lưu lại để ban cho các môn đồ những dạy dỗ khác về đức tin Cơ đốc. Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus có thể giải thích thêm về những sự dạy dỗ của Ngài đã từng nói trước về sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Ngài đã hoàn toàn ứng nghiệm. (Công 1:3).

IV.CÁCH CHÚA THĂNG THIÊN.

Lu-ca 24:51 Jêsus Christ giờ nầy đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô 1:20.

Một số người nghĩ rằng “Bên hữu Đức Chúa Trời” là câu nói tượng trưng có nghĩa là quyền năng. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là câu nói theo nghĩa đen nghĩa là địa vị cao quý nhất bên Đức Cha, vì Ê-tiên đã thấy Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời Công vụ 7:56.

Sự thăng thiên là việc thấy được, không phải là chuyện bí mật, các sứ đồ đã thấy, đã chứng kiến. Chúa Jêsus thăng thiên cách cá nhân, thấy được va bằng thân thể Ngài, y như cách mà Ngài sẽ tái lâm đến thế gian nầy.

V. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THĂNG THIÊN.

Thiên đàng là nhà của Chúa Jêsus, cho nên thật là hợp lý khi lại trở về nhà sau khi hoàn tất công tác. Giăng 14:28 “Ta về cùng Cha” lời tiên tri phải được ứng nghiệm, Ngài đã báo trước là Ngài sẽ về cùng Cha và Ngài đã thực hiện điều đó. Giăng 16, theo ý định của Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ chưa đến ngự vào cho đến khi Đấng Christ thăng thiên. Sự thăng thiên phải đến trước Lễ ngũ tuần giăng 16:7. Sự thăng thiên của Đấng Christ là cần thiết để Ngài “đi và sắm sẵn một chỗ ” Giăng 14:2,3. Thật là kỳ diệu dường nào nếu Chúa Jêsus cứ sống trên đất mãi mãi với quyền năng phục sinh của Ngài, nhưng đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội thánh của Ngài.

1. Chúa Jêsus đã thăng thiên để hoàn tất công tác cứu chuộc Giăng 20:16,17.

2. Sự thăng thiên của Chúa Jêsus có thể giúp những tín đồ Ngài làm những việc to lớn hơn. giăng 14:12.

3. Chúa Jêsus thăng thiên để bước vào chức vụ cầu thay bên hữu ngai Đức Chúa Cha.

4. Sự thăng thiên của Chúa Jêsus khiến chức vụ của Ngài không còn giới hạn ở Pa-lét-tin nhưng có tính cách hoàn cầu Ma-thi-ơ 28:18.

5. Sự thăng thiên trở thành bằng cớ mạnh mẽ và sự giải thích chắc chắn về sự phục sinh.

VI. MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THĂNG THIÊN.

1. Chúa Jêsus đã thăng thiên để tôn vinh Đức Cha Giăng 17:1.

2. Chúa Jêsus thăng thiên để trở thành hoàng tử và Cứu Chúa Công 5:31.

3. Chúa Jêsus thăng thiên làm người đi đầu mở đường cho chúng ta Hê-bơ-rơ 16;20.

4. Chúa Jêsus thăng thiên để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng Giăng 14:12,2, để làm thầy tế lễ cho chúng ta Hê-bơ-rơ 9:21-24 và để ngồi trên ngôi ơn phước. Hê-bơ-rơ 10:12,13.

VII. CÁC KẾT QUẢ CỦA SỰ THĂNG THIÊN.

1. Chúa Jêsus đã ban các ân tứ cho loài người (Ê-phê-sô 4:8). Các ân tứ đó là gì? câu 11 nói: Sứ đồ, tiên tri…

2. Bởi vì Ngài đã thăng thiên nên Đức thánh linh đã giáng lâm Giăng 16:7; Công vụ 2:33.

3. Ngài chứng tỏ rằng tội lỗi đã được rửa sạch bằng cách Ngài an tọa, tỏ ra công việc Ngài đã hoàn tất (Hê-bơ-rơ 1:3).

4. Bởi sự thăng thiên của Ngài ngày nay chúng ta có lòng dạn dĩ đến với Chúa trong sự cầu nguyện (Hê-bơ-rơ 4:14-16).

5. Bởi sự thăng thiên bây giờ Ngài có thể cứu toàn vẹn (Hê-bơ-rơ 7:25), Ngài có thể đưa một tội nhân từ hố sâu tội lỗi lên đến từng trời cao nhất ở cùng với Ngài.

6. Sự hiện diện của Ngài ở các từng trời khiến chúng ta “Lấy lòng thành thật, với đức tin đầy dẫy, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu mà đến gần Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:22).

7. Bây giờ, Ngài đang đứng ở ngưỡng cửa thiên đàng mời gọi chúng ta “Hãy nhìn xem Chúa Jêsus” (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài đứng ra như mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình mà chúng ta sẽ đạt đến.

8. Ngày nay, về địa vị mới chúng ta được ngồi với Ngài ở các nơi trên trời (Hê-bơ-rơ 2:6).

9. Ngài đã thăng thiên để làm đầy trọn mọi sự (Ê-phê-sô 4:10).

10. Bây giờ khi Ngài đã thăng thiên, các thiên sứ, các quyền bính, các thế lực đều quy phục Ngài (I Phi-e-rơ 3:22), sự thăng thiên đã thành lễ đăng quang của Ngài.

11. Sự thăng thiên đã trở thành một trong 6 điều trọn lành (I Ti-mô-thê 3:16).

 

KẾT LUẬN:

Bởi sự tôn cao của Chúa Jêsus Christ, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng Jêsus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Phi-líp 2:9-11. cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh. Chúng ta sẽ chờ đợi cho đến một ngày nào đó Chúa Jêsus được tôn vinh dường ấy. Chúng ta hãy thờ phượng và hầu việc Chúa là Đấng đã thăng thiên. Ngài đã chinh phục cả quy luật của trọng lực và đã về trời bằng phép lạ thăng thiên. Chúng ta hãy sẵn sàng đón Ngài trở lại y như cách Ngài đã lên trời vậy.

Câu hỏi:

1. Bốn phép lạ lớn trong đời sống Chúa Jêsus là gì?

2. Câu chuyện thăng thiên chép ở đâu?

3. Lời tiên tri về sự thăng thiên của Chúa Jêsus chép ở đâu?

4. Đưa ra 2 lý do tại sao Chúa Jêsus không thăng thiên ngay sau khi ngài phục sinh?

5. Mô tả sự thăng thiên.

6. Đưa ra 5 lý do tại sao Chúa Jêsus thăng thiên là cần thiết?

7. Đưa ra 4 mục đích của sự thăng thiên.

8. Đưa ra 7 kết quả của sự thăng thiên.

9. Bài học gì về sự thăng thiên mà chúng ta học được từ I Phi-e-rơ 3:22?

10. Bài học gì bạn học được khi liên kết Ê-phê-sô 4:10 với Ma-thi-ơ 18:20.
[Karaoke TVCHH] 070 – CẤT TIẾNG CA VANG – Salibook
CÔNG THỨC NĂM NGÓN TAY ĐỂ TỰ DỌN RÁC RẾN TÂM LINH

HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH MÀ CHÚA BÀY TỎ, CHỈ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

1-Chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2-Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi
3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa
4-Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
5-Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

(THÍ DỤ bạn nói như sau từ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chấp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (lo lắng) nầy của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi (lo lắng) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng) nầy của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lắng trong công việc làm) nầy nữa và quay đầu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt, phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tỉnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lổi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu xót cho nên ma quỉ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đuổi giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

Nếu bạn thấy không có triệu chứng gì tà linh đi ra khỏi bạn hết thì tìm thêm tội gia truyền đến cho bạn từ tổ tông ông bà cha mẹ như sau:

6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội nầy không? Phần đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tổ tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Cha theo như phần số 1 đến phần số 5 phía trên và đuổi quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.

7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha bẻ gảy hết tất cã những sự rủa sả trên đới sống của con về tội nầy……của con và tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãi. Amen!