Uncategorized50 Videos

image_pdfimage_print

Đền Tạm 01

Đền Tạm Đức Chúa Trời hướng dẫn cho dân sự làm Đền Tạm phủ lên đền thờ, và mô tả một cách chi tiết những vật liệu và kích cỡ về cấu trúc cho Đền Tạm. Xuất Ai Cập Ký 26:1-14 1 “Con hãy dùng mười bức màn để làm Đền Tạm. Màn dệt bằng sợi […]

Đền Tạm 02 – Những Đồ Vật nơi Đền Tạm

Những Đồ Vật nơi Đền Tạm Chúng ta đang học về đền tạm và các vật dụng mà Đức Chúa Trời đã chỉ thị cho Môi-se thiết kế. Các vật dụng nầy có ý nghĩa hình bóng về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cũng như về Chúa Jêsus Christ,  trước giả sách […]

Tôi Là Ai Trong Đấng Christ? Who Am I in Christ?

Tôi Là Ai Trong Đấng Christ? Tại sao tôi cần phải biết tôi là ai trong Chúa Jêsus Christ? Bạn cần phải biết bạn là ai trong Chúa Jêsus Christ để bạn có thể sống một đời sống cơ-đốc thành công.   Bạn càng đồng ý với Đức Chúa Trời về định dạng của bạn trong Chúa Jêsus Christ, hành vi của […]

KHI ĐƯỜNG TĂNG TÌM THẤY CHÚA

Giang Hoa (Kwong Wa) là diễn viên điện ảnh Hong Kong không chỉ điển trai mà còn có phong cách và cá tính đặc biệt: bản lĩnh, tự tin, trầm tĩnh và không chịu sự sắp đặt của người khác. Sự nghiệp đang hồi rực rỡ thì một biến cố ập đến, khiến anh đột […]
Delivered_3173201710328_s_
0

ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI QUYỀN LỰC TỐI TĂM

Sách kể lại toàn bộ câu chuyện của một thanh niên Phi châu đã được Chúa Jesus Christ giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của Satan. Những mưu chước của Satan được vạch trần trong sách này… Thế giới tối tăm đang vây phủ đất. Chúng hoạt động có hệ thống, nhằm lừa dối […]