Văn Thơ | Poetry2 Videos

ân điển
0

ÂN ĐIỂN ĐẶC BIỆT VÀ ÂN ĐIỂN DỰ TRỮ

ÂN ĐIỂN ĐẶC BIỆT VÀ ÂN ĐIỂN DỰ TRỮ Hỏi: Lý do gây ra tình trạng nghèo nàn trong đời sống các Cơ Đốc nhân là gì? Làm thế nào một Cơ Đốc nhân có được [ân điển] dự trữ trước mặt Đức Chúa Trời? Đáp: Trong Khải Thị chương 3, Chúa nói: “Ngươi… nghèo […]
26731133_1445667558875973_4423509429141494826_n
0

NGƯỜI ĐAU BẠI

NGƯỜI ĐAU BẠI (Mác 2:1-12) Người bại khốn khổ từ lâu  Không có thuốc trị canh thâu mỏi mòn  Tiền bạc của cải không còn Gia đình hết cách lòng son rã rời Bây giờ thấy Chúa đến nơi Ban sự cứu rỗi bệnh thời chữa cho  Người bại nghe nói lại lo Nhưng không […]