Học Làm Thơ | Learn Poetry1 Videos

image_pdfimage_print
26731133_1445667558875973_4423509429141494826_n
0

NGƯỜI ĐAU BẠI

NGƯỜI ĐAU BẠI (Mác 2:1-12) Người bại khốn khổ từ lâu  Không có thuốc trị canh thâu mỏi mòn  Tiền bạc của cải không còn Gia đình hết cách lòng son rã rời Bây giờ thấy Chúa đến nơi Ban sự cứu rỗi bệnh thời chữa cho  Người bại nghe nói lại lo Nhưng không […]