Video ISOM 24 Videos

Isom 2 F2
0

F2 – Tấm Lòng Trong Chức Vụ hay Mục Vụ

F2. Tấm Lòng Trong Chức Vụ (  Mở Bài Học – Thi ) Mục sư John Bevere Mục sư John Bevere đã chinh phục hàng triệu khán thính giả khắp thế giới qua sách, DVD, video… -Tấm lòng trong mục vụ 01 -Tấm lòng trong mục vụ 02 m F2 – Tấm Lòng Trong Chức Vụ  
ISOM CẤP 2: Đổi Mới Như Chim Ưng
0

ISOM CẤP 2: Đổi Mới Như Chim Ưng

F3. Đổi Mới Như Chim Ưng (  Mở Bài Học – Thi ) Bác sĩ John Burns Bác sĩ John Burns quản nhiệm Hội thánh Victory Chritian Center tại Vancouver, Canada và chương trình TV Family Success -Đổi mới như chim ưng 01 -Đổi mới như chim ưng 02 Đổi Mới Như Chim Ưng 01 Đổi Mới Như Chim […]