VIDEOS183 VIDEOS

81d6e0efcef828a671e9
2

TRẬN CHIẾN THUỘC LINH – ISOM CẤP 4

TRẬN CHIẾN THUỘC LINH – ISOM CẤP 4 BÀI 1: NỀN TẢNG THÁNH KINH VỀ CUỘC CHIẾN THUỘC LINH BÀI 2: HIỂU BIẾT CUỘC CHIẾN THUỘC LINH  BÀI 3: LỜI CẦU NGUYỆN TRONG CUỘC CHIẾN THUỘC LINH VÀ NHỮNG CÁNH CỬA ÂM PHỦ BÀI 4: DẬP TẮT CÁC CỬA ÂM PHỦ  BÀI 5: THỰC HÀNH […]

Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, tôi muốn trình bày về ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, còn gọi là cơn đại nạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết từ “đại nạn”, nhưng Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy xem nó là gì và khi nào nó […]

Come Holy Spirit // House of Heroes Worship // GMF Netherlands & Myanmar Choir

Enny Tsay3 months ago When tsunami hit Indonesia on Sept.28, 2018, Holy Spirit warn a Christian Pilot to take off before the schedule, just 3 minutes before the tsunami. He and 140 passangers were saved by God. The Pilot said that he often sings ” I sing praises to Your Name, oh Lord while working. […]
Vietnamese Faith Baptist Church Charlotte – Mục Sư Chương Thanh Hải
0

Đổi Mới

Vietnamese Faith Baptist Church Charlotte – Mục Sư Chương Thanh Hải Đổi Mới