Forum

image_pdfimage_print

Ca dao Đạo đức  

  RSS

(@vnsalvation)
Active Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 7
05/08/2017 5:24 pm  

Related image

 

Ở hiền gặp lành

 

Người có lúc vinh, lúc nhục

 

Sông có khúc, người có lúc

 

 

Đói cho sạch, rách cho thơm

 

Vàng thật không sợ lửa

 

Học thầy không tày học bạn

 

Chọn bạn mà chơi

 

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register


(Visited 5358 times, 14 visits today)