Forum

image_pdfimage_print

Mục đích và nội quy  

  RSS

(@admin)
Active Member Admin
Joined:2 years  ago
Posts: 10
05/08/2017 1:36 pm  

Image result for announcement

Mục đích

Mục đích của diễn đàn là để mọi người chia sẽ, học hỏi, nâng đở trong tinh thần cơ đốc yêu thương,gây dựng tốt lành.

  

Nội Quy

Những bài viết không mang tính cách yêu thương, gây dựng và học hỏi sẽ bị xoá.

Những bài viết với những văn tự khiếm nhã không lịch sự sẽ bi xoá.

 

 

Edited: 1 year  ago

Lena liked
ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register


(Visited 6026 times, 5 visits today)