Forum

Mùa Lễ Tạ Ơn  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 427
11/11/2017 2:01 pm  

Mùa lễ Tạ Ơn - Thanksgiving

Tạ Ơn Tình Chúa - xuống dương trần

Tạ Ơn ngày tháng năm có Chúa

Tạ Ơn Cha - Vũ trụ tán Danh

 

Ngày Lễ Tạ Ơn - khắp hành tinh

Năm châu bốn bể - khắc ghi hình

Tình Cha - Thiên Chúa thương nhân loại

Qua chính hành trình - Đấng Giáng Sinh

 

Bao Lễ Tạ Ơn mãi diễn ra

Ngôi Hai Thiên Chúa - Nối Tình Cha

Tin Ngài - Một tình thương cao cả

Ngài ban đời mới khải hoàn ca

 

Lòng con Tạ Ơn mãi Tạ Ơn

Kính dâng vinh hiển Đấng Ba Ngôi

Kính Tạ Ơn Chúa - Lòng kính cẩn

Huyết Thánh Ngôi Hai cứu muôn dân 

 

Kính Tạ Ơn Chúa luôn yêu thương

Tình Ngài tuyệt đẹp trong vuông tròn

Đất trời giao hội ngời ánh sáng

Chúa cứu chúng con Ơn sắc son 

 

Kính Tạ Ơn Chúa - Danh muôn phương

Sống trong Tình Chúa sống ngoan cường

Thờ Cha , ngợi Danh Cha cả sáng

Kính Tạ Ơn - Cha của chúng con .


Quote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
27/11/2017 2:54 am  

TẠ ƠN

 

Thờ Cha mến Chúa lễ vừa qua

Kính tạ tình Cha đức sáng lòa

Dạ nhớ Ngôi Hai lòng bác ái

Tâm yêu Đức Cả nguyện lời ca

Người vì cứu rỗi trao con một

Kẻ đã gian ngoa đổi món quà

Thế giới từ nay xin nhớ mãi

Dâng Người kính tạ vạn cành hoa …..

- (Lena)


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
29/11/2017 2:30 am  

TẠ ƠN

 

Hôm nay hội lớn mở muôn phương

Lễ Tạ Ơn Cha rộn phố phường

Tiếng hát lời ca tràn khắp lối

Cung đàn nhạc phách đệm tình thương

Thân treo thập giá điều dâng tặng

Xác bỏ phơi sương lệnh hiến nhường

Lệ xót Ơn Cha lòng khắc khoải

Tin mừng dẫn lối tỏa ngàn  hương .

- (lena)


ReplyQuote
Share:
(Visited 16672 times, 11 visits today)

Please Login or Register