Forum

Dầu Khi Con Đi  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
14/02/2020 8:46 pm  

Dầu khi lắm lúc con đi

Đường đời lắm trũng không nghi ngại gì

Không sợ tai họa rập rình

Vì luôn có Chúa tận tình thương con

 

Cây trượng cây gậy của Ngài

Bảo bọc con cái đường dài cùng Cha

Bàn tiệc Thiên Chúa cho ta

Chiếc áo trắng sạch món quà tiệc Cha

 

Món ngon thực phảm nẩy mầm

Núi cao sông lớn mênh mông biển này

Hằng hà lương thực Cha bày

Chúng con tạ Chúa mỗi ngày ấm no

 

Trong Cha đời sống thái hòa

Tình Cha lo sẵn phú cho thịnh cường

Lòng luôn vui thỏa con đường

Theo Cha chắc chắn thiện lương tấm lòng

 

Mùa xuân chim én liệng gần

Chim muông hoa cỏ đón mừng xuân xanh

Nụ tầm nô nức yến oanh

Mùa tươi cảnh vật sáng ngần tình Cha

 

Mong sao thiên hạ hiểu ra

Chân lý Thiên Chúa món quà tình yêu

Một Đấng cứu thế duy nhiều

Đau thương khổ nạn vì yêu dân mình

 

Tin Ngài tức khắc hồi sinh

Cha ta ban sự an ninh vĩnh hằng

Tội lỗi Chúa xóa sạch ròng

Qua Huyết Chí Thánh cứu xong mỗi đời

 

Mau mau quay lại bạn ơi

Ngày trên trần thế là nơi Chúa còn

Còn cứu bất cứ ai mong

Trở về chánh đạo hưởng xong ơn Ngài

 

Kẻo ngày nhắm mắt xuôi tay

Tội còn nguyên vẹn về ngay khổ hình

Linh hồn rên xiếc điêu linh

Vì không tin Chúa hỏa hình phần kia

 

Khi đó hồn khóc van xin

Thì đã chậm trễ hành trình theo Cha

Không còn cơ hội món quà

Chúa tặng trên đất cứu cho về Nhà

 

Thiên đàng cõi sống tuyệt an

Tình Cha ánh sáng phát ban đậm tình

Linh hồn cung kính tôn vinh

Ngợi khen Thiên Chúa chính Tình Thương Yêu .

 

 


Quote
Share:
(Visited 17544 times, 1 visits today)

Please Login or Register