Forum

image_pdfimage_print

Đức GiêHôVa Chăn Giữ  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 242
05/08/2017 3:54 pm  

Ngài đà Đấng chăn giữ

Tôi không sợ thiếu gì

An lành đồng cỏ xanh

Hưởng mé nước bình tịnh

 

Ngài bổ linh hồn tôi

Vào các lối công bình

Vinh danh Cha Cao Quý

Danh Ngài danh hiển vinh

 

Dầu đi trong trũng chết

Tôi chẳng sợ họa tai

Chúa ở cùng tôi mãi

Bóng cánh Ngài an vui

 Image result for shepherd

Cây trượng và cây gậy

Tay Chúa giúp ủi an

Chúa dọn bàn cho tôi

Trước mặt kẻ thù nghịch

 

Chúa xức dầu đầu tôi

Chén tôi luôn đầy tràn

Trọn đời tôi phước hạnh

Thương xót sẽ theo tôi

 

Nhà Đức GiêHôVa

Tôi được ở lâu dài

Tạ ơn Vua Vinh Hiển

Cung kính tôn thờ Ngài

 

-Theo ý Thi-Thiên 23-

 

Edited: 1 year  ago

Lena liked
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
06/08/2017 12:23 am  

Nhờ ơn Đấng giữ chăn

Để tôi khỏi khó khăn

Đã vào được trang web

Xin tôn vinh rất mừng

 

Lena là chiên cưng

Được Chúa điểm tên lừng

Cho đồng cỏ thơm ngát

Ngào ngạt xanh mơn man

 

Ở nơi đây bình an

Cỏ non xanh bạt ngàn

Cả đời quanh quẩn gặm

Nghe ngọt giọng thơ tràn

 

Chân trời đẹp ngút ngàn

Thấy Người cõng chiên ngoan

Tay cầm trượng từng bước

Chập chững vượt cơ hàn ...

 

 


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register


(Visited 5980 times, 20 visits today)