Forum

Ngài Nâng Lên  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
16/02/2019 1:18 pm  

Ngài giữ các con Ngài

Như con ngươi của mắt 

Ngài nâng các con Ngài

Như tình thương cho không

 

Các con không túng thiếu

Các con không hãi sợ

Vì Chúa ở cùng con

Ngài phủ che giúp đỡ

 

Ngài dọn bàn no nê

Chén chúng con đầy tràn

Quả thật đời phước hạnh

Được trong nhà Thánh Cha

 

Lối công bình theo Chúa

Đồng cỏ xanh yên vui

Những con Chúa thắm tươi

Trong cuộc đời kính Chúa

 

Chúng con vui vui quá

Chúng con muốn la to

Hãy theo Chúa bạn ơi

Đây chính thực chân lý

Một chân lý rật thật

Một phước hạnh từ Nguồn

Ngài rọi từng nhân thế

Bất cứ ai tin Ngài

 

Xin hãy tin sẽ được

Cứ gỏ cửa sẽ nhận

Thiên Chúa đáp lời ngay

Qua chương trònh đời sống

 

Phước láng lai

Tuyệt không phai

Một Thiên Chúa

Đấng tối Cao

Yêu thương ta

Ngài luôn chờ

Ai quay về

Trong nước Chúa 

Phước Ngài ban 

Ngay hôm nay

̣Đừng chần chờ

Kẻo quá trể

Khi lìa đời

Vô phương cứu

Bạn nhớ cho .

 

This topic was modified 1 year ago by Ban Mai 1234

Quote
Share:
(Visited 17313 times, 1 visits today)

Please Login or Register