Forum

Người Mù Được Ch...
 

Người Mù Được Chữa Lành  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
31/01/2019 11:50 am  

Người mù ngồi bên đường 

Lúc Chúa đang đi qua

Người gào to xin Chúa

Kêu lạy Chúa xót thương

 

Chúa hỏi ngươi muốn gì ?

Xin chữa tôi sáng mắt

Tôi bị mù lâu nay

Khát khao đượv trông thấy

 

Chúa truyền  sáng mắt ngay

Đức tin cứu người này

Ngươi tin quyền Thiên Chúa

Chúa quyền năng cứu ngươi

 

Người mù được chứa lành

Nhanh chân chạy theo Chúa

Tạ ơn Đức Chúa Trời

Tin lành rao khắp lối .

 

-Theo Luca 18 ...


Quote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register