Forum

Sáng Đường  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
14/02/2019 1:22 pm  

Hãy vào cửa hẹp - Lời Cha dạy

Cuối đưởng này Ánh Sáng do Cha

Đường nhà Cha rộng mở tỏa ra

Chân lý cứu rối tình thương vĩnh cửu .

 

Đi cửa rộng là đường hư mất

Đường không hạn chế những tội nhơ

Đường cứ làm theo ý tội đồ

̣Cuối đường nhận sự chết thống khổ .

 

Hai con đường khác nhau chọn lựa

Đường sự sống  sự chết nghịch nhau

Đường an lạc hay đường ngục hình

Chúa để cho chúng ta lựa chọn

 

Kinh Thánh của Chúa luôn dạy bảo

Hãy về nhà Cha hưởng phước tột cao

Hãy tin Ngôi Hai cùng vào thiên quốc

Chiên nhà Chúa bình an phước phần

Đừng sống sa đọa bị đày hồn linh

Mai sau lìa xác mới thật khiếp kinh

Hỏa ngục đời đời khóc la cầu cứu

Nhưng đã quá trể , cơ hội không còn .

 

Trân gian chính là cơ hội

Để tin Ngôi Hai giáng trần

Để nhận tình thương cứu rỗi

Để không còn là tội nhân

 

Còn đường này cho chúng ta

Mỗi ngày trong Chúa dâng Cha khải hòan

Tình thương ngọn đuốc soi đường

Sáng đi trên lối cố hương : Thiên Đàng .

 

 


Quote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register