Forum

Theo Mác...Sự Chúa Lành  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
26/01/2019 11:07 am  

Ngài đến thành Cabênaum

Giảng trong nhà hội ngày Sabát

Dân chúng nhận ơn Ngài giảng dạy

Vì lời Ngài quyền phép cập theo

 

Lúc đó có người bị tà ma

Kêu : Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng ?

Ngài đến để diệt chúng tôi sao ?

Tôi biết Ngài Đấng Thánh Đức Chúa Trời

Nhưng Đức Chúa GiêSu Nghiêm giọng phán :

-Hãy nín đi , ra khỏi người này !

 

Tà ma bèn vật người , ra khỏi

Ai nấy đều lạ lắm hỏi nhau :

Cái gì vậy , sự dạy mới sao

Ngài lấy quyền sai khiến tà ma

Khiến chúng phải vâng lệnh mà ra .

 

Danh tiếng Ngài đồn khắp thiên hạ

Vang ra xa khắp cả Galilê..

 

---------------------

 

Quyền Ngài quyền Đức Chúa Trời

Quyền Ngài thay đổi cuộc đời đổ thay

Không còn tà vạy khốn lay

Lời Ngài quyền phép an này Cha trao

Quyền Ngài quyền của Trời cao

Quyền Cha uy thượng phán vào lệnh ngay

Khiến tà ác phải buông tay

Đi khuất và dứt hàng ngày ám ô .

 

Tạ ơn Cha của đất trời

Tạ ơn Thiên Chúa quyền oai tột cùng

Tạ ơn Đấng Thánh thủy chung

Tình Ngài vô đối muôn trùng khắp nơi

Tình Ngài tuyệt đẹp ai ơi 

Tình thương cứu rỗi nhận rồi : Phước nguyên .

 

 

 

This topic was modified 1 year ago by Ban Mai 1234

Quote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register