Forum

Theo ý của- Thi Thiên Một  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
14/05/2018 5:21 pm  

Chẳng theo mưu của tội nhân

Chẳng theo kẻ dữ thập phần đớn đau

Không ưa nhạo báng thảm sầu ;

Chỉ vui luật pháp chí nhân Cha Lành 

Suy gẫm luật Ngài ngày đêm

Như cây gần nước hữu duyên đơm cành

Bông trái theo thì quanh năm

Lá chẳng tàn héo luôn xanh tháng ngày .

Người tin Thiên Chúa hưởng ân

Thạnh vượng xác thể tâm linh sáng ngần ;

Kẻ ác chẳng được vậy đâu

Khác nào rơm rác gió bay tan tành

Trong ngày đoán xét tội nhân

Không thể đứng nổi trước tòa Chí Cao

Phải nhận án Cha xét trao

Công bình nước sống ưu tiên công bỉnh

Kẻ ác phải bị diệt vong

Nước Ngài dành sẵn thánh dân bệ Ngài .

 

 

 


Quote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 256
15/05/2018 4:37 am  

Trong ngày phán xét tội nhân

Cúi đầu khép nép con chân gối quỳ

Nay xin nhận tội ngu si

Mắt mờ không thấy bởi gì bao che

 

Rừng xanh núi thẳm nhiều khe

Tiếng lời đồn thổi xum xoe bất lành

Biển dài rơm rác hôi tanh

Đớn đau tâm lạnh như cành mục khô

 

Là con trí tuệ mơ hồ

Có Cha không thấy bởi vô tri rồi

Xác mòn thể lực đóng vôi

Đã nghe kẻ dữ thúc thôi lạnh lùng

 

Kể từ sấm sét hãi hùng

Thấy Cha tỏa sáng đêm cùng rực soi

Tâm lành bác ái gương noi

Rẩy run khiếp sợ có mòi nghĩ suy

 

Làm người phải có tư duy

Thiện tâm thắng ác xét suy cho tường

Nước trời dạy dỗ kỉ cương

Công bằng bác ái con đường nên đi

 

“Lạy Cha” câu nói diệu kì

Ngôn từ lộng bóng chưa chi được đền

Thoảng nghe Chúa gọi đúng tên

Lệ rơi xúc động kinh rền đầu môi …

 

 

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
15/05/2018 1:10 pm  

Đức JêHôVa chăn giữ

Tôi sẽ chẳng thiếu thốn

Ngài cho tôi an nghĩ

Trên đồng cỏ tươi xanh

Đến mé nước bình tịnh

Ngài bổ linh hồn tôi

Dẫn tôi vào các lối

Công bình vì danh Ngài ,

 

Dầu trong trũng bóng chết

Tôi chẳng sợ họa tai

Vì Chúa luôn bên tôi

Mỗi giây phúc đời sống .

 

Trượng và gậy của Chúa

An ủi đỡ nâng tôi

Ngài dọn bàn đãi tôi

Trước mặt kẻ thù nghịch 

Chúa xức dầu đầu tôi

Đức Thánh Linh hiện hữu 

Chén tôi luôn đầy tràn .

 

Trọn đời tôi phước hạnh

Chúa thương xót lo toan

Tôi được Chúa chọn tặng

Nước sống chính nhà Cha

Đời đời trong an thái .

 

 

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 256
16/05/2018 4:55 am  

Trên đồng cỏ xanh tươi

Vạn vật là của Người

Thức ăn cùng rau củ

Súc vật nuôi trên đồng .

 

Thảo nguyên xanh đẹp mầu

Tay cầm trượng tóm thâu

Chăn chiên Ngài hiện hữu

Dân Người được no nê

 

Vườn nho thơm ê chề

Trái no tròn đê mê

Phước cho ai tin cậy

Sẽ chén đầy phủ phê

 

Đức Hô-Va chăn giữ

Gậy đập nước tung tràn

Đất qua cơn nắng hạn

Vật khát được thỏa thuê

 

Trở về nhà đúng lệ

Tai họa đã qua rồi

Linh hồn này trả lại

Xác thịt mày tạm thôi

 

Thiên đàng cổng sáng ngời

Ánh sáng rực thật tươi

Tòa cao Cha ban phước

Bác ái cho mọi người …


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
16/05/2018 6:08 pm  

Cơn giận nguôi ngoai trong lời êm

Xẳng xớm chỉ trêu thạnh nộ thêm

Trong lưỡi khôn ngoan có tri thức

Còn miệng ngu dại thốt điên cuồng

 

Mắt Đức Chúa Trời ở khắp nơi

Xem xét lương thiện lẫn gian tà

Lưỡi hiền giống như cây sự sống

Lưỡi gian làm hư nát tâm thần

 

Kẻ ngu khinh lời Cha mình khuyên

Người khôn biết nghe theo lời Cha 

Nhà người công bình nhiều vật quí

Còn nhà kẻ gian lắm rối ren

 

Trong môi khôn ngoan rải tri thức

Lòng kẻ ngu si buông điêu ngoa

Chúa gớm tế lễ kẻ gian xảo

Ngài luôn nhậm lời người công bình

 

Chúa ghét con đường kẻ độc đi

Ngài lắng nghe lời ai thẳng ngay

Con đường chánh lộ mà buông bỏ

Chúa phạt người đó chẳng nương tay

 

Âm phủ trầm luân Chúa định rồi

Lòng người sao dám cãi lời Cha

Kẻ nhạo không ưa lời quở trách

Họ không muốn gần người khôn ngoan

 

Mặt tươi khi lòng được khoái lạc

Lòng buồn khiến trí bị nao sờn

Lòng người thông sáng tìm tri thức

Miệng kẻ ngu si thích điên cuồng

 

Các ngày kẻ ác đều gian trá

Lòng vui phước hưởng yến tiệc luôn

Thà ít của cải mà sợ Chúa

Còn hơn nhiều của lại khổ lo

 

Thà một món rau nhưng thương yêu

Hơn ăn bò mập sống ghét ganh

Người hay nóng giận hay đánh đấm

Nhưng người chậm nóng khiến nguôi ngoai

 

Đường kẻ biếng nhác như rào gai

Nẻo người ngay thẳng được ban bằng

Con khôn làm Cha mình vui vẻ

Kẻ ngu khinh bỉ mẹ mình sanh

 

Kẻ thiếu trí chỉ ưa cuồng điên

Người khôn biết sửa thẳng đường mình

Hễ không nghị luận thì mưu phế

Còn nhiều mưu sĩ dễ thành công

 

Miệng đáp hay khiến nhiều người vui

Lời phải hưởng điều tốt cập theo

Đường sống người khôn hướng cao đỉnh

Tránh khỏi âm phủ khổ hình thay

 

Thiên Chúa đánh đổ kẻ kiêu ngạo

Ngài thương binh vực kẻ góa bụa

Ngài gớm mưu ác của gian ác

Những lời thanh sạch đẹp lòng Ngài

 

Tham lợi sẽ làm rối nhà mình

Ai ghét hối lộ được phước Cha

Lòng người công bình đáp lời phải

Miệng kẻ gian ác buông điêu ngoa

 

Chúa luôn xa cách kẻ gian tà

Ngài lắng nghe lời công bình xin

Mắt sáng khiến lòng luôn vui vẻ

Xương cốt vứng chãi trong tin lành

 

Nghe lời quở trách của sự sống

Sẽ được cận kề người khôn ngoan

Chối lời khuyên khiến linh hồn mất

Nghe lời khuyên thông sáng thăng lên 

 

Kính sợ Thiên Chúa là khôn ngoan

Khiêm nhượng đi trước sự tôn cao

Trong tay Thiên Chúa là nước sống

Cứu rỗi tội nhân biết quay về .

 

 

 

 

 

 

 

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
17/05/2018 2:06 pm  

Cân giả khiến Chúa gớm ghê

Còn cây cân đúng Chúa phê đẹp lòng

Kiêu ngạo gặp sĩ nhục theo

Khiêm nhường được Chúa kể kề khôn ngoan

 

Thanh liêm ngay thẳng dắt đời

Gian tà bất nghĩa hủy vùi tiêu tan

Một cơn thạnh nộ của Trời

Tài sản không cứu được rồi nguy nan

Chỉ duy công bình vững vàng

Công bình giải cứu không vào trầm luân

 

Người trọn vẹn sống công bình

Ban bằng đường lối gập ghềnh thẳng ngay

Kẻ hung sa ngã ác vây

Công bình ngay thẳng cứu hay luôn cùng

 

Kẻ ác chết mất trông mong

Đèn Trời duyệt xét từng phần đời riêng

Người công bình được trú yên

Kẻ ác vào chỗ ưu phiền khổ đau

 

Lời kẻ ác tàn hại nhau

Công bình tri thức cứu mau đời mình

Cả thành vui vẻ nhờ này

Người công bình sống vui hay tháng ngày

Nhưng khi kể ác bị tiêu

Có tiếng reo mừng số phận ác điêu

 

Lời chúc phước của người ngay

Thành được cao trọng hưởng may an bình

Miệng kẻ tà ác hở ra

Nó bị đánh đổ tiêu tan chẳng còn

 

Đừng khinh người cận lân mình

Người khôn im lặng phân minh nết đời

Đừng sống thèo lẻo nhiều lời

Ai lòng trung tín kín thôi an lành

 

Dân sa ngã sống bất an

Nhiều mưu sĩ tốt sống an dân tình

Chớ bảo lãnh kẻ ngoại bang

Vì không biết rõ lòng tham hạng người

 

Nữ duyên luôn được tôn cao

Nam nhân hung bạo thu bao tiền tài

Nhân từ làm lành linh hồn

Còn kẻ hung bạo khổ vùi thịt da

 

Kẻ dữ công giá hư hao

Công bình hưởng phước chắc vào ý Cha

Công bình sự sống vững vàng

Kẻ săn điều ác chết mang đọa hình

Thiên Chúa gớm ghiếc gian tà

Tánh hạnh trọn vẹn đẹp lòng Chúa Cha

 

Gian ác bị phạt đương nhiên

Dòng dõi công bình phước hạnh luôn theo

Người đẹp mà thiếu dặt dè

Khác nào mũi lợn mà đeo vòng vàng

 

Công bình luôn ước thiện ngay

Kẻ ác thạnh nộ hưởng ngày không xa

Bố thí của càng vào nhà

Chắt lót quá bực nhận ra thiếu hoài

 

Rộng rãi sẽ được no nê

Hưởng phần dư dật nhiều bề Chúa ban

Đầu cơ trữ thóc bất nhân

Buôn bán lương thiện phước phần Chúa khen

 

Tìm thiện tìm ân điển Ngài

Cầu tìm điều ác ác vào nhà ngay

Của cải xiêu tó có ngày

Công bình xanh tốt như cây sống đời

 

Khuấy rối như gió thổi trôi

Điên cuồng thành tớ của người khôn ngoan

Kết quả công bình vững vàng

Rao truyền danh Chúa thật tình khôn ngoan

Công bình Chúa cứu đời đời

Kẻ ác phải bị vào nơi khổ hình .

 

 

 

 

 

 

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
18/05/2018 8:22 pm  

Tôn kính ngợi khen Đức Chúa Trời

Ca tụng danh Ngài không hề ngơi

Linh hồn xin tụng tán Thiên Chúa

Không quên các ân huệ của Cha

 

Ngài tha thứ hết thảy tội lỗi

Chữa lành mọi bịnh tật nguy nan

Cứu chuộc mạng sống khỏi hư nát

Nhân từ thương xót làm mão triều

 

Ngài cho miệng con thỏa vật ngon

Tuổi đang thì như chim phượng hoàng

Chúa thi hành công bình ngay thẳng

Cho Môi-se biết đường lối Ngài

Dân Do-Thái biết công việc Ngài .

 

Thiên Chúa thương xót hay làm ơn

Chậm giận và đầy sự nhân từ

Ngài xóa tội ban yêu thương xuống

Không đãi theo tội lỗi chúng con

 

Cũng không báo trả theo gian ác

Vì các từng trời cao biết bao

Nhân từ Ngài cũng lớn như thế

Cho những ai tôn kính ăn năn .

 

Đông tây xa cách càng xa mãi

Ngài cũng đem tội lỗi xa con

Thiên Chúa thương xót kẻ tôn kính

Khác nào Cha thương xót con mình .

 

Ngài biết chúng con nắn bởi gì

Chỉ bẳng bụi đất rã tan nhanh

Đời người đâu khác chi cây cỏ

Chẳng khác bông hoa trên cánh đồng

 

Một cơn gió thổi rụng dần thôi

Bông hoa tàn lụi đã xong rồi

Song nhân từ Chúa hằng còn mãi

Đời đời muôn kiếp không tàn phai 

 

Ngài chúc phước cho bao dòng dõi 

Biết tôn thờ kính sợ Đấng Chí Cao

Biết giữ giao ước tuân giềng mối

Ngôi Chúa từng trời luôn sáng soi 

 

Nước Ngài cai trị toàn vũ trụ

Muôn vật tay Ngài tạo dựng nên

Thiên sứ tuôn theo lời Chúa phán

Cũng luôn ngợi khen Đức Chúa Trời

 

Tất cả cơ binh tôi tớ Ngài

Làm theo ý Đức JêHôVa

Khắp nơi các nước ngợi khen Chúa

Hỡi linh hồn ta luôn ngợi khen .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
19/05/2018 3:54 pm  

Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời

Thế gian không biết thường nói lời

Chúa Trời ở đâu ở đâu vậy ?

Chúa chúng tôi trên các từng trời .

 

Điều gì vừa ý thì Ngài làm

Thiên Chúa không làm như loài người

Loài người thờ hình tượng tự chạm

Hình tượng họ làm bằng bạc vàng ..

 

Hình tượng có miệng mà không nói

Có mắt không thấy , tai chẳng nghe

Có mũi không ngửi không cảm giác

Có tay chân không thể chuyển lay

Có cuống họng không thể phát âm

Vô tri vô giác chỉ không không 

 

Hỡi Ysơraên hãy tôn thờ

Đức Chúa Trời tạo lập càn khôn

Ngài Đấng tiếp trợ và thuẩn đỡ

Hỡi nhà Arôn hãy thờ Ngài

 

Hỡi các người thờ kính Thiên Chúa

Hãy nhờ cậy Thiên Chúa Chí Cao

Ngài là nguồn phước chân thiện mỹ

Phước Ngài tuôn đổ trên lòng thành

 

Ngài ban thêm phước cho dòng tộc

Cho dân Do Thái và thánh dân

Các người biết kính sợ Thiên Chúa

Trời đất trong tay Ngài quyền năng

 

Các từng trời đều thuộc về Ngài

Ngài ban đất cát cho loài người

Kẻ vào âm phủ sẽ tắt tiếng

Nhưng chúng tôi mãi ngợi khen Ngài .

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
20/05/2018 7:46 pm  

Hát bài ca mới dâng Ngài

Hát lòng trọng kính thờ Cha đời đời

Hòn Đá Cứu Rỗi đời con

Chúng con bụi đất Ngài còn đoái thương

 

JêHôVa là Đức Chúa Trời

Là Vua Cao Cả đất trời thế gian

Xin lấy thơ ca ngợi khen

Đấng tạo dựng biển núi đồi vực sâu .

 

Qùy gối tôn thờ Thánh Nhan

Dân trong đồng cỏ Chúa ban mỗi ngày

Đoàn chiên trong tay Chúa Trời

Tin Chúa an bước bảo ban thái bình .

 

Ngày xưa tổ phụ cứng lòng

Nhận lãnh hậu quả tiêu vong khó lường

Ngày nay nghe Chúa gọi mời 

Xin vào nước Chúa hưởng đời chính ân .

 

Dân Chúa được cứu vĩnh hằng

Bao nâm đồng vắng qua xong đi vào .

Những lòng cứng cỏi lao đao

Xin đừng chống nghịch ; Trên cao Năng Quyền .

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 312
21/05/2018 6:36 pm  

Con yêu mến Chúa trọn đời

Ngài luôn nghe tiếng nhậm lời cầu xin

Con luôn cầu khẩn dâng lên

Ngài nhìn thấy trước đoạn đường chông gai

Giải cứu con khỏi mệt nhoài

Tránh đường Âm phủ gian truân khổ sầu

Đức JêHôVa Đấng công bình

Ngài luôn thương xót ái tâm thật thà

Khốn khổ có Ngài cứu ngay

Linh hồn an nghĩ trong tay Chúa Trời

Ngài hậu đãi khỏi trầm luân

Ngài lau giọt lệ ban bằng đừng đi

Con sẽ đi trước mặt Ngài

Trong đất kẻ sống miệt mài hạnh nhân

Con tin nên con nói rằng

Con đã buồn thảm mọi người dối gian

Con lấy gì báo đáp Ngài

Về các ơn lành Ngài đã làm cho

Cầm chén cứu rỗi khẩn Danh

Con trả hứa nguyện đã dâng lên Ngài

Trước mặt cả dân sự Ngài

Tử đạo danh Chúa nhận vào đại vinh

Lạy Chúa con là tớ Ngài

Ngài giải cứu khỏi ngục tù thế gian

Thù ân của lễ kính dâng

Trước các dân sự trả xong lời nguyền

Hành lang nhà Đức Chúa Trời

Ngay giữa Do Thái tung lời tôn vinh .


ReplyQuote
Share:
(Visited 3509 times, 82 visits today)
  
Working

Please Login or Register