Forum

image_pdfimage_print

Theo ý Thi Thiên 119 : 8-24  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined: 1 year ago
Posts: 249
12/06/2018 11:18 pm  

Người trẻ thế nào cho trong sạch ?

Phải cẩn thận theo lời Chúa dạy

Hết lòng tìm Chúa hết lòng tìm

Để không sai lạc điều răn Chúa

 

Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi

Giúp tôi không phạm tội cùng Ngài

Hởi Đấng Toàn Năng xứng ngợi khen

Xin dạy tôi các ý chỉ Ngài

 

Tôi dùng môi thuật lời Chúa phán

Tôi vui mừng đường chứng cớ Chúa 

Như vui mừng của cải qúy hiếm

Tôi suy gẫm về giềng mối Chúa 

Chăm xem ưa thích luật lệ Ngài

Không quên không quên lời Chúa phán .

 

Xin Chúa ban ơn lành

Tôi được sống an bình

Tôi xin giữ lời Chúa

Xin Chúa mở mắt tôi

Tôi thấy sự lạ lùng 

Trong luật pháp Chúa dạy

 

Tôi là lữ khách trần gian

Xin Chúa chớ giấu điều răn của Ngài

Linh hồn mòn mỏi ước mong

Các mạng lịnh Chúa luôn luôn tỏ bày

Ngài quở kẻ sống kiêu căng

Kẻ đang lầm lạc điều răn từ Ngài

Xin lăn sỉ nhục khỏi tôi

Tôi giữ chứng cớ lời Ngài dạy khuyên

Các vua nghị luận nghịch tôi

Suy gẫm lời Ngài hân hoan vui mừng .


ReplyQuote
Share:
(Visited 935 times, 30 visits today)
  
Working

Please Login or Register