Forum

Theo ý Thi Thiên 27 : 1-7  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
07/09/2018 11:01 pm  

Chớ khoe khoang ngày mai

Vì Chúa biết tương lai

Loài người chỉ hữu hạn

Làm sao biết tương lai

 

Hãy để người khen con

Miệng con đừng kiêu ngạo

Để người tán mỹ con

Môi con đừng tự tán

 

Đá nặng cát cũng nặng

Nhưng kẻ ngu căm gan

Còn nặng hơn cả hai

Làm tàn hại khốc liệt

 

Một lời trách tỏ tường

Hơn thương yêu giấu kín

Bạn hữu làm thương tích

Ấy bởi lòng thành tín

Còn kẻ ác giả ngụy

Như giày đạp tàng mật

Và điều gì như đắng

Lại ngọt kẻ đói khát .


Quote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register