Forum

23 phut trong dia nguc  

  RSS

(@vnsalvation)
Active Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 7

Lena liked
Quote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
19/11/2019 1:14 am  

THIÊN ĐÀNG và ĐỊA NGỤC

Thiên đàng chốn ở Đức Toàn Năng
Địa ngục là nơi Quỷ Sa Tăng
Vĩnh cửu trên trời người tốt sống
Chôn vùi tội lỗi kẻ kiêu căng
Đời đời hạnh phúc ta tin Chúa
Địa ngục đau thương sao sánh bằng
Lạnh lẽo bi ai tầng ảm đạm
Muôn vàn khốn khó kẻ không tin !

Trên trời vũ điệu nhạc tràn xinh
Êm ái vô cùng được cho mình
Nhàn nhã vô tư đời ấm áp
Thiên đường Cha đó sách chứng minh
Âm ty địa ngục lò lửa đỏ
Tiếng hét vang lên đã lộ hình
Sợ hãi mông lung lời rên xiết
Tin Cha chắp lạy nguyện tôn vinh .

- (Lena) .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 427
19/11/2019 8:12 pm  

Thiên đàng đất Cha đất sự sống

Vàng ròng đường lộ sống hồn linh

Hoa xinh sống mãi thơm tuyệt tác

Tình yêu Thiên Chúa cõi sáng vinh

Thiên đàng Chúa thưởng ai tin Chúa

Huyết Cha thánh hóa xóa tội tình

Qua đời , linh sống chung nguồn phước

Đất Cha từ ái chọn dân mình .

 

Địa ngục khóc than lửa đốt linh

Ác tà nơi cõi ngục đọa hình

Có muốn ăn năn cũng bất lực

Khi đã chết , thân xác lìa linh

Địa ngục cõi dữ mãi thét gào

Luôn đày đọa linh hồn tội nhân

Đau đớn xiết bao trong ác tội

Quá muộn rồi , không Chúa than ôi .

 

Mau mau xin hãy quay về

Tin GiêXu Đấng một bề yêu thương

Ngài hạ giáng cứu tội nhân

Khi ta còn sống chốn trần nơi đây

Không ai không tội chốn này

Tự tu không thể sánh tày theo Cha

Vì Ngài tạo dựng chúng ta

Ngài tạo muôn vật , thiết tha gọi mời :

-Hãy tin Thiên Chúa bạn ơi

Được Cha ban tặng kiếp người bình an

Không còn áo não ngập tràn

Không còn lay lất khổ than âu sầu

Niềm vui bừng sáng hồn dân

Kiếp này ta biết Cha trân quý mình

Ngài ban nguồn phước đậm tình

Thấu tình đạt lý quang minh hạnh đời

Tay Cha dẫn dắt sống tươi

Kiếp này , kiếp khác sáng đờ̀i có Cha

Xin Tạ ơn Chúa hoan ca

Tôn thờ Thiên Chúa - Danh Ngài yêu thương .

 

-Ban Mai-

 

This post was modified 3 months ago by Ban Mai 1234

ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
20/11/2019 4:38 am  

Thiên đàng hạnh phúc lộ quang vinh
Lấp lánh soi đi cuối đường mình
Ánh sáng hào quang từng bước dẫn
Quanh vườn cổng lối tỏa anh linh .
Thiên đàng Chúa đón người tâm tỏ
Được cứu hồn trinh nếu định hình
Lúc sống xin Cha là xóa tội
Đường về sống mãi nguyện cầu kinh !

Địa ngục là nơi rất đáng khinh
Linh hồn rên rỉ xác thối rình
Qua đời thể chất người đã rữa
Lửa đốt thây ma viết trong kinh
Tiếng hét vang trời trong máu đổ
Linh hồn sợ hãi chẳng y chinh
Mồ sâu bóng quế không toàn diện
Hỏa ngục từ lâu vẫn rập rình !


ReplyQuote
Share:
(Visited 16597 times, 1 visits today)

Please Login or Register