Forum

Giáng Sinh Tươi Vui  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
17/12/2019 10:00 pm  

Mùa Giáng Sinh tươi vui

Mùa Giáng Sinh tuyệt vời

Yêu thương trong tình Chúa

Tin yêu khắp đất trời

 

Trong an lạc nhiệm mầu

Trong tình Chúa cao sâu

Cha chúng ta khai phóng

Một chân lý đức tin

 

Thiên Chúa đã hoàn tất

Đại sứ mạng trong Ngôi

Ngôi Hai qua chính Huyết

Cứu tội nhân ăn năn

 

Khi xin Chúa tha tội

Tin Thiên Chúa nhậm lời

Ngài xóa tội giải thoát

Được tự do chiên Ngài

 

Hưởng phước Chúa bao la

Hưởng lời Chúa đậm đà

Tình thương Ngài chiến thắng

Giúp đời mới thăng hoa

 

Trong bình an chân phước

Trong duy nhất quyền năng

Cha cứu nhân độ thế

Cứu linh hồn chúng ta

 

Mùa Giáng Sinh thành kính

Xin dâng lời tôn vinh

Thiên Chúa luôn cứu rỗi

Bắt cứ ai cầu xin

 

Ngài dang tay chờ đợi

Mau mau đến tôn thờ

Cha nhân lành phù hộ

Đời nở hoa phước báu

 

Giáng Sinh đầy lòng thành

Hoan ca vang tình Cha

Chúc tán Đấng Cứu Thế

Phước Cha ban trọn Tình .

 


Quote
Share:
(Visited 17318 times, 1 visits today)

Please Login or Register